الإنفطار ١٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

به یقین نیکان در نعمتی فراوانند.

|همانا نيكان در بهشت پر نعمت‌اند

قطعاً نيكان به بهشت اندرند.

همانا نیکو کاران عالم در بهشت پر نعمت متنعّمند.

به یقین نیکان در نعمت فراوانی قرار دارند

هر آينه نيكوكاران در نعمتند،

بی‌گمان نیکان در ناز و نعمت [بهشتی‌]اند

هر آينه نيكان در بهشت پر نعمت‌اند.

مسلّماً نیکان در میان نعمت فراوان بهشت بسر خواهند برد.

به‌راستی نیکان بی‌گمان در (ژرفای) نعمتی اندرند.

همانا نیکانند در نعمتها


الإنفطار ١٢ آیه ١٣ الإنفطار ١٤
سوره : سوره الإنفطار
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«الأبْرَارَ»: جمع بَرّ، نیکوکاران (نگا: انسان / . «نَعِیمٍ»: نعمت. در اینجا مراد بهشت جاویدان است. ذکر آن به صورت نکره، برای بیان اهمّیّت و گستردگی و عظمت این نعمت است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - انسان هاى درست کار، راست گفتار و مطیع خداوند، به پاداش کردار خویش، در میان انبوه نعمت هاى آخرت جاى خواهند گرفت. (إنّ الأبرار لفى نعیم) از جمله معانى ذکر شده براى «برّ»، صلاح و درست کارى، اطاعت و صداقت است(لسان العرب). «نعیم»; یعنى، نعمت فراوان (مفردات راغب) نکره بودن «نعیم»، گویاى عظمت آن است.

۲ - زندگى ابرار، پیراسته از تمسّک به بهانه هاى واهى براى گشودن راه گناه (ما غرّک بربّک الکریم ... إنّ الأبرار لفى نعیم)

۳ - کاتبان نامه عمل از انجام دادن کارهاى خیر ابرار آگاه شده، آن را ثبت مى کنند. (کتبین . یعلمون ما تفعلون . إنّ الأبرار لفى نعیم)

۴ - بهره مندى ابرار از نعمت هاى آخرت، همیشگى است. (إنّ الأبرار لفى نعیم) حرف «فى» در آیه شریفه، براى ظرفیت مجازى است و بر استقرار ابرار در نعمت دلالت دارد. اسمیه بودن جمله «إنّ الأبرار...»، تأکیدى بر مداومت و ثبوت و حرف «لام» در «لفى نعیم»، تأکید بر تمام محتوا است.

موضوعات مرتبط

  • ابرار: تنزیه ابرار ۲; جاودانگى ابرار ۴; ویژگیهاى ابرار ۲
  • راستگویان: پاداش اخروى راستگویان ۱
  • عمل: علم به عمل خیر ۳
  • گناه: تنزیه از گناه ۲
  • مطیعان: پاداش اخروى مطیعان ۱
  • ملائکه: علم ملائکه ثبت عمل ۳
  • نعمت: جاودانگى نعمت هاى اخروى ۴; موجبات نعمت هاى اخروى ۱

منابع