الإنفطار ١٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

که می‌دانند شما چه می‌کنید!

|مى‌دانند آنچه مى‌كنيد

آنچه را مى‌كنيد، مى‌دانند.

شما هر چه کنید همه را می‌دانند.

که آنچه را [از خیر و شر] انجام می دهید، می دانند [و ضبط می کنند.]

مى‌دانند كه شما چه مى‌كنيد.

آنچه می‌کنید می‌دانند

كه مى‌دانند آنچه مى‌كنيد.

می‌دانند هرکاری را که می‌کنید.

آنچه را می‌کنید، می‌دانند.

دانند آنچه کنید


الإنفطار ١١ آیه ١٢ الإنفطار ١٣
سوره : سوره الإنفطار
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«مَا»: هرکاری اعم از خیر و شر.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - کاتبان نامه عمل، به تمامى کارها و نیت هاى انسان آگاه اند. (یعلمون ما تفعلون) دانستن تمام ویژگى هاى «عمل»، بدون دانستن انگیزه انجام دادن آن، امکان پذیر نیست. بنابراین علم به «ماتفعلون»، علم به هدف از انجام دادن آن نیز مى باشد.

۲ - نامه عمل سراسر حقیقت و خالى از هرگونه خطا است. (یعلمون ما تفعلون) تصریح به علم کاتبان نامه عمل، توجّه دادن به راستى و درستى آن نامه است.

۳ - پاداش و کیفر اعمال در قیامت، براساس نامه عمل و کردار انسان در دنیا است. (یعلمون ما تفعلون)

۴ - گنه کاران و تکذیب کنندگان کیفرهاى اخروى، در قیامت به کیفر گناه و تکذیب خود گرفتار خواهند شد. (بل تکذّبون بالدین ... یعلمون ما تفعلون) مطرح ساختن کتابت و علم کاتبان - به قرینه «بل تکذّبون بالدین» - هشدارى به تکذیب گران است که عمل آنان بى کیفر نخواهد ماند.

موضوعات مرتبط

  • انسان: علم به اعمال انسان ۱; علم به نیات انسان ۱
  • عمل: ملاک پاداش عمل ۳; ملاک کیفر عمل ۳
  • قیامت: پاداش در قیامت ۳; کیفر در قیامت ۳; نامه عمل در قیامت ۳
  • کیفر: کیفر اخروى مکذبان کیفر هاى اخروى ۴; مکذبان کیفر هاى اخروى در قیامت ۴
  • گناهکاران: کیفر اخروى گناهکاران ۴; گناهکاران در قیامت ۴
  • ملائکه: علم ملائکه ثبت عمل ۱
  • نامه عمل: حقانیت نامه عمل ۲; نقش نامه عمل ۳

منابع