الإنفطار ١١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

والا مقام و نویسنده (اعمال نیک و بد شما)،

|نويسندگانى ارجمند

[فرشتگان‌] بزرگوارى كه نويسندگان [اعمال شما] هستند؛

که آنها نویسندگان (اعمال شما و فرشته) مقرب خدایند.

بزرگوارانی نویسنده

كاتبانى بزرگوار،

که نویسندگانی گرامی‌اند

بزرگوارانى نويسنده

نگاهبانانی که (در پیشگاه پروردگار مقرّب و) محترم هستند و پیوسته (اعمال شما را) می‌نویسند.

کریمانِ نویسندگان (اعمال شما)،

گرامیانی نویسندگانی‌


الإنفطار ١٠ آیه ١١ الإنفطار ١٢
سوره : سوره الإنفطار
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٢
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«کِرَامًا»: جمع کَریم، بزرگواران (نگا: فرقان / ، عبس / ).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - فرشتگان ناظر و مراقب انسان ها، شخصیت هایى ارجمند و داراى ارزش و احترام در پیشگاه خداوند (کرامًا) آنچه در مقوله خود داراى شرافت و برجستگى باشد، به کَرَم توصیف مى شود. (مفردات راغب)

۲ - لزوم گرامى داشتن و حرمت نهادن به فرشتگان مأمور ثبت و ضبط اعمال (کرامًا) شرافت موجودى نزد خداوند، کاشف از این است که احترام دیگران به آن موجود، محبوب خداوند و مطلوب او است.

۳ - فرشتگان ناظر بر انسان، براى محافظت دقیق از کردار او، آن را ثبت کرده و از آن سندى مکتوب برمى دارند. (کتبین)

۴ - مراقبان اعمال در ثبت و ضبط آن، برخوردى کریمانه و اغماض گرانه دارند. (کرامًا کتبین) تقارن وصف کرامت و کتابت در یک آیه، گویاى ارتباط آن دو است. بنابراین کرامت ناظران اعمال، به هنگام ثبت آن ظهور مى یابد.

۵ - توجّه به حضور محافظان الهى در همه حالات و ثبت رفتار و کردار در نامه عمل، بازدارنده انسان از ارتکاب گناه (ما غرّک ... و إنّ علیکم لحفظین . کرامًا کتبین)

روایات و احادیث

۶ - «قال رسول اللّه(ص) إنّ اللّه ینهاکم عن التعرّى فاستحیوا من ملائکة اللّه الذین معکم الکرام الکاتبین الذین لایفارقونکم إلاّ عند ثلاث حاجات الغائط و الجنابة و الغسل;] رسول خدا(ص) فرمود: خداوند شما را از عریان بودن نهى فرموده است. پس حیا کنید از فرشتگان خدا که با شما هستند; همان «کرام الکاتبین» که ارجمند و نویسنده اعمال اند. آنان که از شما جدا نمى شوند; مگر در سه مورد که رفع نیاز مى کنید: هنگام تخلّى، جنابت و غسل».

موضوعات مرتبط

  • ذکر: آثار ذکر ثبت عمل ۵; آثار ذکر ملائکه ثبت عمل ۵
  • عمل: ثبت عمل ۳; مقامات ناظران عمل ۱; ناظران عمل ۴; نقش ناظران عمل ۳
  • گناه: موانع گناه ۵
  • ملائکه: احترام ملائکه ثبت عمل ۱، ۲; حیا از ملائکه ۶; روش برخورد ملائکه ثبت عمل ۴; مقامات ملائکه ثبت عمل ۱; نقش ملائکه ثبت عمل ۳; همراهى ملائکه ثبت عمل ۶

منابع

  1. الدرالمنثور، ج ۸، ص ۴۴۰.