الإنفطار ١٠

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و بی‌شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده...

|و قطعا بر شما نگاهبانانى است

و قطعاً بر شما نگهبانانى [گماشته شده‌]اند:

البته نگهبانها بر (مراقبت احوال) شما مأمورند.

و بی تردید بر شما نگهبانانی گماشته اند

حال آنكه بر شما محافظانى گمارده شده‌اند:

و بر شما نگهبانانی معین شده است‌

و هر آينه بر شما نگهبانانى باشد،

بدون شکّ نگاهبانانی بر شما گمارده شده‌اند.

و همواره بر شما بی‌گمان نگهبانانی (گماشته شده)اند؛

و همانا بر شما است نگهبانانی‌


الإنفطار ٩ آیه ١٠ الإنفطار ١١
سوره : سوره الإنفطار
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«حَافِظِینَ»: نگهبانان. مراد فرشتگانی است که مأمور حفظ و نگهداری اعمال انسانها هستند (نگا: ق / ، زخرف / ).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - مأموران الهى، انسان ها را زیر نظر داشته، و مراقب کردار اویند. (و إنّ علیکم لحفظین)

۲ - کردار هر انسان، به وسیله مأموران الهى نگه دارى مى شود. (و إنّ علیکم لحفظین) مراد از «حفاظت» - به قرینه آیات بعد - نگهدارى اعمال است.

۳ - فرشتگانى متعدد، مأمور نظارت بر کردار انسان ها و محفوظ نگه داشتن آن هستند. (و إنّ علیکم لحفظین) تعدّد حافظان، ممکن است به اعتبار هر انسان و یا به لحاظ تمام انسان ها باشد.

روایات و احادیث

۴ - «دخل عثمان على رسول اللّه(ص) فقال: أخبرنى عن العبد کم معه من ملک قال: ... عشرة أملاک على کلّ آدمىّ و ملائکة اللیل سوى ملائکة النهار فهؤلاء عشرون ملکاً على کلّ آدمىّ ... قال اللّه تعالى: « و إنّ علیکم لحافظین»;] عثمان به حضور رسول خدا(ص) رسید و گفت: مرا خبر ده با هر بنده اى چند فرشته هست؟ فرمود: ... بر هر آدمى همیشه ده فرشته[نگهبان] است، فرشته هاى شب، غیر از فرشتگان روز مى باشند، بنابراین مجموعاً بر هر آدمى بیست فرشته [نگهبان ]مى باشد ... خداى تعالى فرمود: «و إنّ علیکم لحافظین».

موضوعات مرتبط

  • اعداد: عدد بیست ۴
  • عمل: ثبت عمل ۲; ملائکه ثبت عمل ۳; ناظران عمل ۱، ۳
  • کارگزاران خدا :۱ نقش کارگزاران خدا ۲ ۱
  • ملائکه: تعدد ملائکه محافظ ۴; مسؤولیت ملائکه ۳; ملائکه ثبت عمل ۳

منابع

  1. بحارالأنوار، ج ۵، ص ۳۲۴، ح ۱۲; نورالثقلین، ج ۵، ص ۵۲۳، ح ۱۶.