الإنفطار ١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

آن زمان که آسمان [= کرات آسمانی‌] از هم شکافته شود،

آن‌گاه كه آسمان بشكافد

آنگاه كه آسمان زهم بشكافد،

هنگامی که آسمان شکافته شود.

هنگامی که آسمان بشکافد

آنگاه كه آسمان بشكافد،

چون آسمان گسسته شود

آنگاه كه آسمان بشكافد،

هنگامی که آسمان شکافته می‌گردد.

هنگامی که آسمان از هم بشکافد.

گاهی که آسمان بشکافد


سوره الإنفطار آیه ١ الإنفطار ٢
سوره : سوره الإنفطار
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«إِنفَطَرَتْ»: شکافته شد. درز برداشت (نگا: حاقّه / ، انشقاق / .

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - آسمان در آستانه قیامت، از هم گسیخته خواهد شد. (إذا السماء انفطرت) «انفطار»; یعنى، انشقاق (تاج العروس). به قرینه «و إذا القبور بعثرت» در آیات بعد، انفصال اجزاى آسمان از یکدیگر، پیش از حادثه قیامت و در آستانه آن خواهد بود.

۲ - آسمان، داراى استحکامى ویژه و اجزاى آن، داراى پیوندى خاص و قابل از هم گسستن (إذا السماء انفطرت)

موضوعات مرتبط

  • آسمان: استحکام آسمان ۲; انهدام آسمان ۱، ۲; پیوستگى آسمان ۲; ویژگیهاى آسمان ۲
  • قیامت: آسمان در قیامت ۱; نشانه هاى قیامت ۱

منابع