الإنشقاق ٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و در آن هنگام که زمین گسترده شود،

و آن‌گاه كه زمين كشيده شود

و آنگاه كه زمين كشيده شود،

و هنگامی که زمین وسیع و منبسط شود.

و هنگامی که زمین گسترده شود

و چون زمين منبسط شود،

و آنگاه که زمین بازکشیده گردد

و آنگاه كه زمين كشيده و گسترده شود- به اينكه كوه‌ها از ميان برداشته و زمين هموار گردد-.

و هنگامی که زمین گسترده می‌شود (و با زدوده شدن فرازها و نشیبها و پستیها و بلندیهای آن، صاف و هموار می‌گردد).

و آن‌گاه که زمین کشیده شود،

و گاهی که زمین کشیده (پهن) شد


الإنشقاق ٢ آیه ٣ الإنشقاق ٤
سوره : سوره الإنشقاق
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«مُدَّت»: کشیده و گسترده شد. مراد دو چیز است: یکم، از میان رفتن پستیها و بلندیها و تبدیل زمین به پهنه و گستره فراخ و یکپارچه‌ای. دوم، گسترده‌تر و فراختر شدن زمین تا برای خلائق اوّلین و آخرین گنجایش پیدا کند.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - زمین در آستانه برپایى قیامت، گسترده و مسطح شده و مساحت آن افزایش مى یابد. (و إذا الأرض مدّت) «مدّ» به معناى بسط دادن (قاموس)، کشاندن (مفردات) و افزایش دادن است. (مصباح)

۲ - انبساط زمین در آستانه قیامت، تحت تأثیر عامل خارجى است. (و إذا الأرض مدّت) مجهول بودن فعل «مدّت»، نشان تأثیرپذیرى زمین از عامل انبساط است.

۳ - زمین، داراى اجزاى متراکم و قابل انبساط و سطح آن قابل توسعه است. (و إذا الأرض مدّت)

۴ - مرحله شکافته شدن آسمان - در مراحل مقدماتى قیامت - مقدم بر مرحله انبساط زمین و مؤثر در آن خواهد بود. * (إذا السماء انشقّت ... و إذا الأرض مدّت) تقدیم «إذا السماء...» بر «إذا الأرض ...»، ممکن است ناظر به تقدم زمانى آن باشد. ذکر این دو رخداد در کنار یکدیگر، مى تواند نشانگر ارتباط آن دو باشد.

روایات و احادیث

۵ - «عن جابر عن النبى(ص) قال: تمدّ الأرض یوم القیامة مدّ الأدیم، ثمّ لایکون لإبن آدم منها إلاّ موضع قدمیه;] از رسول خدا(ص) روایت شده که فرموده: زمین روز قیامت، مانند پوست دباغى شده پهن و گسترده مى شود; در عین حال بر اثر کثرت جمعیت از این زمین پهناور، براى هر کدام از فرزندان آدم جز جاى دو قدم نمى ماند».

موضوعات مرتبط

  • آسمان: انشقاق آسمان ۴
  • زمین: عوامل گسترش زمین ۲، ۳; گسترش زمین ۱، ۴، ۵; ویژگیهاى زمین ۳
  • قیامت: زمین در قیامت ۱، ۲; نشانه هاى قیامت ۱، ۴، ۵

منابع

  1. الدرالمنثور، ج ۸، ص ۴۵۶.