الإنشقاق ٢١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و هنگامی که قرآن بر آنها خوانده می‌شود سجده نمی‌کنند؟!

|و چون قرآن بر آنها خوانده شود سجده نمى‌كنند

و چون بر آنان قرآن تلاوت مى‌شود چهره بر خاك نمى‌سايند؟

و چون بر آنان آیات قرآن تلاوت شود سجده حق نمی‌کنند؟

و هرگاه قرآن را بر آنان خوانند، خاضع و تسلیم نمی شوند؟!

و چون قرآن بر آنها خوانده شود سجده نمى‌كنند؟

و چون بر آنان قرآن خوانند، به سجده نیفتند

و چون بر آنان قرآن خوانده شود به سجده درنمى‌آيند- خضوع نمى‌كنند-؟!

و هنگامی که قرآن بر آنان خوانده می‌شود (در برابر صاحب قرآن و پروردگار زمین و آسمان به خاک مذلّت و بندگی نمی‌افتند و) کرنش نمی‌برند؟

و (چرا) چون بر آنان قرآن تلاوت شود به‌راستی (برایش) سجده [:خشوع‌] نمی‌کنند؟

و گاهی که خوانده شود بر ایشان قرآن سجده نکنند


الإنشقاق ٢٠ آیه ٢١ الإنشقاق ٢٢
سوره : سوره الإنشقاق
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٧
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«لا یَسْجُدُونَ»: خضوع و خشوع نمی‌کنند. سجده و کرنش نمی‌برند. مقصود از سجده، تن دادن و سر فرود آوردن در برابر اعجاز قرآن و اوامر و احکام آن است. یا مراد این است که چرا نباید در برابر شنیدن قرآن، خوف خدا در دل و جان پیدا شود، و سر تسلیم در پیشگاه یزدان فرود آورده شود؟


تفسیر

نکات آیه

۱ - شنیدن آیات قرآن، باید مایه خضوع و فروتنى انسان گردد. (و إذا قرىء علیهم القرءان لایسجدون) «سجود» به معناى خضوع است. (قاموس)

۲ - گروهى از مردم، هشدارهاى قرآن را نشنیده انگاشته و در برابر آن سر تعظیم فرود نمى آورند. (و إذا قرىء علیهم القرءان لایسجدون)

۳ - لزوم قرائت آیات قرآن، براى مردم و ابلاغ آن حتى به غیر مؤمنان (و إذا قرىء علیهم القرءان)

۴ - لزوم کرنش و سر فرود آوردن، در برابر عظمت قرآن (و إذا قرىء علیهم القرءان لایسجدون)

۵ - روحیه ناباورى، مانع پذیرش قرآن و خضوع در برابر آن (لایؤمنون . و إذا قرىء علیهم القرءان لایسجدون)

۶ - امتناع برخى از مردم، از فروتنى و تواضع هنگام شنیدن و دریافت آیات قرآن، شگفت آور و توجیه ناپذیر است. (فما لهم ... و إذا قرىء علیهم القرءان لایسجدون)

۷ - سجود و به خاک افتادن هنگام شنیدن آیات قرآن، رفتارى شایسته و مطلوب است. * (و إذا قرىء علیهم القرءان لایسجدون) کلمه «سجود» در برداشت یاد شده، به معناى اصطلاحى آن گرفته شده است. این آیه هر چند از آیاتى نیست که سجده واجب دارند; ولى مفاد آن مندوب بودن سجده به هنگام شنیدن هر یک از آیات قرآن و یا خصوص آیاتى است که در آن فرمان سجود آمده است.

۸ - کافران، بر ترک فروع دین نیز توبیخ مى شوند. (فما لهم ... لایسجدون) مراد از سجود در آیه ممکن است معناى اصطلاحى آن و به خاک افتادن هنگام شنیدن آیات قرآن باشد.

۹ - عظمت قرآن، به مجرد قرائت آن بر شنوندگان، نمایان شده و در دل هر انسان جا مى گیرد. (و إذا قرىء علیهم القرءان لایسجدون) توبیخ کسانى که با شنیدن قرآن اظهار خضوع نکرده و به خاک نمى افتند، بیانگر تأثیر آن در اعماق دل هر شنونده منصف است.

۱۰ - قرآن، نامى برگزیده از جانب خداوند پیش از تکمیل آیات آن در عصر رسول اکرم(ص) (و إذا قرىء علیهم القرءان)

۱۱ - تلاوت کنندگان قرآن در عصر بعثت، غیر مؤمنان را نیز با آیات آن آشنا ساخته، براى آنها قرآن مى خواندند. (و إذا قرىء علیهم القرءان لایسجدون)

۱۲ - مفاد آیات قرآن، قابل فهم حتى براى غیر مؤمنان (و إذا قرىء علیهم القرءان لایسجدون) توبیخ در موردى صحیح است که مخاطب در برابر آنچه درک کرده است، خضوع نکند.

موضوعات مرتبط

  • ایمان: آثار بى ایمانى ۵; موانع ایمان به قرآن ۵
  • خضوع: عوامل خضوع ۱
  • دین: آثار ترک فروع دین ۸
  • سجده: سجده هنگام استماع قرآن ۷
  • عمل: عمل پسندیده ۷
  • قرآن :۱۰ آثار استماع قرآن ۱ ۱۰; آثار تلاوت قرآن ۹ ۱۰; آداب استماع قرآن ۷ ۱۰; اجتناب از تواضع براى قرآن ۶ ۱۰; اهمیت تبلیغ قرآن ۳ ۱۰; اهمیت تلاوت قرآن ۳ ۱۰; اهمیت خضوع براى قرآن ۴ ۱۰; بى اعتنایى به هشدارهاى قرآن ۲ ۱۰; تواضع براى قرآن ۷ ۱۰; سهولت فهم قرآن ۱۲ ۱۰; موانع خضوع براى قرآن ۵ ۱۰; نامهاى قرآن ۱۰ ۱۰; نقش قاریان قرآن ۱۰ صدراسلام ۱۱; وضوح عظمت قرآن ۹ ۱۰
  • کافران: تکلیف کافران ۸; تلاوت قرآن بر کافران صدراسلام ۱۱; مؤاخذه کافران ۸

منابع