الإنشقاق ١٧

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و سوگند به شب و آنچه را جمع‌آوری می‌کند،

|سوگند به شب و آنچه را در بر گيرد

سوگند به شب و آنچه [شب‌] فروپوشاند،

و قسم به شب تار و آنچه در خود گرد آورده (و در دل شب خزیده و آرام گرفته).

و سوگند به شب و آنچه را [از موجودات پراکنده شده در روز، در خانه ها و لانه ها] جمع می کند

و سوگند به شب و هر چه را فرو پوشد،

و به شب و آنچه گرد آورد

و سوگند به شب و آنچه فراهم آرد و فرو پوشد- شبانگاه كه چارپايان و جانوران در آرامگاه خود گرد آيند-.

و سوگند به شب و هرآنچه که فرا می‌گیرد و زیر تاریکی خود جمع می‌گرداند!

سوگند به شب و آنچه (شب) فرو پوشاند.

و به شب و آنچه فراگیرد


الإنشقاق ١٦ آیه ١٧ الإنشقاق ١٨
سوره : سوره الإنشقاق
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«وَسَقَ»: فرا گرفت. جمع کرد. در صورت اخیر، اشاره به بازگشت انواع حیوانات و پرندگان و حتّی انسانها به خانه‌ها و لانه‌های خود به هنگام شب است که مایه آرامش و آسایش عمومی جانداران است.


تفسیر

نکات آیه

۱ - سوگند خداوند به شب و تمامى موجودات پراکنده اى که تاریکى شب آنها را گرد هم جمع مى کند. (و الّیل و ما وسق) واژه «وَسْق» به معناى جمع کردن چیزهایى است که متفرق باشند(مفردات). گویا مراد جمع شدن جاندارانى است که با فرارسیدن تاریکى شب، از همه طرف به محل استراحت خود مى روند.

۲ - سوگند خداوند، به هر چه تاریکى شب آن را فراگیرد. * (و ما وسق) «ما» در «ما وسق»، موصول است و ضمیرى که به آن برمى گردد، در کلام نیامده است. مصداق «ما وسق»، ممکن است تمام موجودات جاندار و بى جان باشد که تاریکى شب، آنها را زیر پرده سیاه خود جمع مى کند.

۳ - ماهیت شب و گسترش تاریکى آن بر موجودات و نقش آن در گرد هم آمدن جانداران، شگفت و با عظمت است. (و الّیل و ما وسق)

موضوعات مرتبط

  • حیوانات: عوامل تجمع حیوانات ۳
  • سوگند: سوگند به شب ۱; سوگند به موجودات در تاریکى ۱، ۲
  • شب: آثار تاریکى شب ۳; شگفتى شب ۳; عظمت شب ۳
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۱، ۲

منابع