الأنعام ١٢٧

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

برای آنها (در بهشت) خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود؛ و او، ولیّ و یاور آنهاست بخاطر اعمال (نیکی) که انجام می‌دادند.

براى آنها نزد پروردگارشان سراى سلامت است، و او دوستدار و ياور آنهاست به خاطر اعمالى كه انجام مى‌دادند

براى آنان، نزد پروردگارشان سراى عافيت است، و به [پاداش‌] آنچه انجام مى‌دادند، او يارشان خواهد بود.

آنها را نزد خدا دار سلامت و خانه آسایش است و خدا دوستدار و سرپرست آنهاست برای آنکه نیکوکار بودند.

برای آنان نزد پروردگارشان خانه سلامت و امن است؛ و به پاداش کارهای پسندیده ای که همواره انجام می دادند یار و سرپرست آنان است.

براى آنها در نزد پروردگارشان، خانه آرامش است. و به پاداش كارهايى كه مى‌كنند، خدا دوستدار آنهاست.

برای آنان نزد پروردگارشان دارالسلام [سرای سلامت، بهشت‌] محفوظ است و او به خاطر کار و کردارشان دوستدار آنان است‌

ايشان را نزد پروردگارشان سراى سلامت و ايمنى است و همو به پاداش كارهايى كه مى‌كردند يار و سرپرست آنهاست.

برای آنان (که پندپذیر و بیدارند) دارالسلام است که (بهشت یزدان است و زدوده از آفات و بلایا بوده و غم و اندوه به ساحت آن راه ندارد و) از سوی پروردگارشان بدیشان تعلّق می‌گیرد، و خداوند به سبب کاری که (در دنیا) انجام می‌داده‌اند، سرپرست و یاور آنان است.

برایشان، نزد پروردگارشان سرای سلامت است و به سبب آنچه انجام می‌داده‌اند، (هم)او سرورشان است.

آنان را است خانه آرامش نزد پروردگار خویش و او است دوست ایشان بدانچه بودند می‌کردند


الأنعام ١٢٦ آیه ١٢٧ الأنعام ١٢٨
سوره : سوره الأنعام
نزول : ٦ هجرت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ١١
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«دارُ السَّلام»: خانه امن و امان. سرزمین سلام و درود (نگا: مریم / ، واقعه / ). مراد بهشت است که جای شادی است و غم و اندوه و بلا و مصیبتی در آن نیست.


تفسیر

تفسیر نور (محسن قرائتی)


لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ «127»

سراى سلامت نزد پرردگارشان، تنها براى آنان است و او به پاداش اعمالى كه انجام مى‌دادند، سرپرست و پشتيبان و دوست آنان است.

جلد 2 - صفحه 552

پیام ها

1- در بهشت، خشونت، رقابت، حسرت، تهمت، حسد، كينه، دروغ، اندوه و هيچ گونه مرگ و مرض و فقر راهى ندارد. «دارُ السَّلامِ»

2- برتر از نعمت امنيّت و سلامت، در سايه‌ى لطف مخصوص پروردگار بودن است. «دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ»

3- خداوند خود امور رهروان راه مستقيم را به عهده دارد. «وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ»

4- رسيدن به ولايت الهى، در سايه‌ى عمل و تلاش انسان است. «وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ»

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (127)

لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ‌: مر اين مؤمنان و متذكران راست سراى با سلامت از آفات و خالص از مكاره و خوف انقطاع نزد پروردگارشان، يعنى در عهده ضمان او يا ذخيره شد و نزد او كه كنه آن را داند. يا سرائى كه تحيت در آن سلام باشد، يا سراى خداوندى كه مراد بهشت مى‌باشد وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ‌: و خداى تعالى ناصر ايشان است در دنيا، و متولى ثواب آنها در عقبى‌ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ‌:

بسبب آنچه بودند كه مى‌كردند از اعمال صالحه و اقوال شايسته.

بيان- محقق شده كه بين نفس و بدن تعلق شديدى است، چنانچه هيئت نفسانيه مؤثر باشد در بدن، مانند قرمزى خجول و زردى ترسان. همچنين هيئات‌

تفسير اثنا عشرى، ج‌3، ص: 375

بدنيّه صعود نمايد از بدن به نفس. پس انسان چون مواظبت كند بر اعمال خيريه، ظاهر شود آثار مناسبه آن اعمال در جوهر نفس. لذا لازم است بر سالك بعد از كمال علم و معرفت، عمل به دستور شريعت، تا به دو بال علم و عمل، مقامات عاليه را حائز گردد.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (127)

ترجمه‌

از براى ايشان است سراى سلامت نزد پروردگارشان و او مدير امور آنها است براى آنچه بودند كه بجا ميآوردند.

تفسير

قمى ره فرموده مراد از دار السلام بهشت است كه سراى امان و عافيت و سرور است و مراد از ولى اولى بتصرف است و بعضى گفته‌اند مراد از ولى دوست است و مراد از دار السلام دار اللّه است چون سلام اسم خدا است و بعضى گفته‌اند مراد سراى سلامت از جميع بليّات و آفات است و در هر حال اين سراى نزد خدا است چون او ضامن آن است و اهل ايمان را بآن واصل خواهد فرمود بپاداش عقائد حقّه و اعمال صالحه آنها ..

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


لَهُم‌ دارُ السَّلام‌ِ عِندَ رَبِّهِم‌ وَ هُوَ وَلِيُّهُم‌ بِما كانُوا يَعمَلُون‌َ (127)

‌از‌ ‌براي‌ ‌اينکه‌ قومي‌ ‌که‌ متذكرند دار ‌السلام‌ ‌که‌ يكي‌ ‌از‌ جنّات‌ ‌است‌ ‌در‌ پيشگاه‌ احديت‌ هست‌ و ‌او‌ ‌است‌ ولي‌ّ ‌آنها‌ بسبب‌ آنچه‌ ‌که‌ بودند عمل‌ ميكردند.

لَهُم‌ دارُ السَّلام‌ِ يكي‌ ‌از‌ جنّات‌ ثمانيه‌ ‌است‌: جنات‌ عدن‌، جنة الخلد،

جلد 7 - صفحه 201

جنة المأوي‌، دار الكرامة، دار ‌السلام‌ و ‌غير‌ اينها، و تعبير بدار ‌السلام‌ چون‌ هيچگونه‌ آفت‌ و عاهت‌ و مرض‌ و بلائي‌ ‌در‌ ‌او‌ نيست‌ نه‌ پيري‌ دارد، نه‌ گرسنگي‌، نه‌ تشنگي‌، نه‌ ‌غير‌ اينها ‌از‌ مكروهات‌.

عِندَ رَبِّهِم‌ ‌يعني‌ ‌در‌ جوار رحمت‌ پروردگار و مقام‌ قرب‌ برحمت‌ ‌او‌ و شمول‌ عنايات‌ ‌او‌ نه‌ اينكه‌ مجسمه‌ قائل‌ هستند ‌که‌ ‌خدا‌ ‌در‌ عرش‌ بالاي‌ تخت‌ جلوس‌ فرموده‌ و مؤمنين‌ ‌در‌ قيامت‌ ‌او‌ ‌را‌ مشاهده‌ ميكنند و كفار محجوبند و تمسك‌ بظواهر بعض‌ آيات‌ نمودند و غافل‌ ‌از‌ اينكه‌ ظواهر ‌با‌ برهان‌ عقلي‌ قطعي‌ تقابل‌ ندارد و باصطلاح‌ قرينه‌ عقليه‌ منشأ صرف‌ ظواهر ميشود و چون‌ حكم‌ قرينه‌ متصله‌ دارد نميگذارد ظهوري‌ منعقد شود.

وَ هُوَ وَلِيُّهُم‌ نگهبان‌ ‌آنها‌ ‌است‌ ‌تا‌ ابد ‌که‌ فناء و زوالي‌ ‌براي‌ ‌آنها‌ نيست‌ و آنا فآنا افاضه‌ ميفرمايد و ‌آنها‌ ‌را‌ باقي‌ ميدارد بِما كانُوا يَعمَلُون‌َ نه‌ بنحو استحقاق‌ ‌که‌ ‌در‌ اثر اعمال‌ صالحه‌ مستحق‌ و طلبكار باشند بلكه‌ بنحو قابليت‌ ‌که‌ ايمان‌ و اعمال‌ صالحه‌ ‌آنها‌ ‌را‌ قابل‌ شمول‌ تفضلات‌ ميكند چنانچه‌ باين‌ موضوع‌ ‌در‌ بسياري‌ ‌از‌ مواضع‌ ‌اينکه‌ كتاب‌ تذكر داده‌ايم‌.

برگزیده تفسیر نمونه


نکات آیه

۱- هدایت یافتگان و یادکنندگان آیات و معارف الهى از جایگاهى آکنده از آرامش در نزد خداوند برخوردارند. (فمن یرد الله أن یهدیه ... قد فصلنا الأیت لقوم یذکرون. لهم دارالسلم عند ربهم)

۲- بهشت، خانه اى داراى امنیت و آرامش کامل است. (لهم دارالسلم) چنانکه مفسران گفته اند مراد از دارالسلام مى تواند بهشت باشد که از ویژگیهاى آن سلامت و امنیت است.

۳- امنیت و آرامش خاطر، نعمتهایى ارزنده (فمن یرد الله ... لهم دارالسلم عند ربهم) یاد کردن از «دارالسلام» (خانه امن)، به عنوان پاداشى ویژه براى متذکران، بیانگر ویژگى این نعمت و ارزش فوق العاده آن است.

۴- هدایت یافتگان هشیار و متذکر، مقرب درگاه پروردگار و در پرتوى ولایت او قرار دارند. (فمن یرد الله ... لقوم یذکرون. لهم دارالسلم عند ربهم و هو ولیهم)

۵- خداوند خود امور ره یافتگان به دارالسلام را بر عهده خواهد داشت. (لهم دارالسلم عند ربهم و هو ولیهم)

۶- پاداش هدایت یافتگان در نزد پروردگارشان تضمین شده است. (و من یرد الله ... لهم دارالسلم عند ربهم)

۷- پاداش دادن به هدایت یافتگان هشیار و متذکر، از شؤون ربوبیت خداوند است. (لهم دارالسلم عند ربهم)

۸- دارالسلام (بهشت و جایگاه امن الهى) پاداش کردار مستمر هدایت یافتگان است. (لهم دارالسلم ... بما کانوا یعملون)

۹- بهاى بهشت و برخوردارى از ولایت الهى، عمل در پرتو ایمان است. (لهم دارالسلم ... بما کانوا یعملون)

موضوعات مرتبط

 • آرامش: عوامل آرامش ۱ ; نعمت آرامش ۳
 • آیات خدا: مقامات ذاکران آیات خدا ۱
 • امنیت: نعمت امنیت ۳
 • ایمان: آثار ایمان ۹ ; ایمان و عمل ۹
 • بهشت: آرامش در بهشت ۲ ; امنیت در بهشت ۲، ۸ ; موجبات بهشت ۹
 • پاداش: تضمین پاداش ۶
 • خدا: افعال خدا ۵ ; برخوردارى از ولایت خدا ۹ ; پاداشهاى خدا ۶ ; ربوبیت خدا ۷ ; ولایت خدا ۵
 • دارالسّلام: امنیت در دارالسّلام ۸
 • ذکر: اهمیت ذکر آیات خدا ۱
 • عمل: آثار عمل ۹
 • مقربان:۱، ۴
 • مهتدین: آرامش مهتدین ۱ ; پاداش مهتدین ۶، ۷، ۸ ; تقرّب مهتدین ۴ ; مقامات مهتدین ۱، ۴ ; مهتدین در بهشت ۸ ; مهتدین در دارالسّلام ۵، ۸ ; هشیارى مهتدین ۴، ۷
 • ولایت: مشمولان ولایت خدا ۴

منابع