الأعلى ٨

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و ما تو را برای انجام هر کار خیر آماده می‌کنیم!

و تو را براى آسان‌ترين راه آماده مى‌سازيم

و براى تو آسانترين [راه‌] را فراهم مى‌گردانيم.

و ما تو را بر طریقه (شریعت سهل و) آسان موفق می‌داریم.

و تو را برای آسان ترین راه [که شریعت سمحه و سهله است] آماده می کنیم.

و تو را به كيش آسان توفيق دهيم.

و در کار تو آسانی پدید آوریم‌

و تو را براى آسانترين راه آماده مى‌سازيم- تو را توفيق پيمودن راه آسان در تبليغ اسلام مى‌دهيم يا به شريعت آسان راه مى‌نماييم-.

ما تو را برای شریعت ساده و آسان (آئین اسلام) آماده می‌سازیم (و کارهای خیری را برای تو آسان می‌نمائیم و در انجام آنها توفیقت می‌دهیم).

و (کار) تو را برای (پیمودنِ) آسان‌ترینِ راه آسان کنیم.

و روان گردانیمت بسوی آسانی‌


الأعلى ٧ آیه ٨ الأعلى ٩
سوره : سوره الأعلى
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«نُیَسِّرُکَ»: تو را آماده می‌سازیم. تو را توفیق می‌دهیم. «الْیُسْری»: آسانترین راه. ساده‌ترین آئین و سهل‌ترین شریعت (نگا: کهف / ). از لحاظ معنی، صفت موصوف محذوفی همچون «الشَّرِیعَةِ» یا «أَلطَّرِیقَةِ»: است. تقدیر چنین است: لِلشَّرِیعَةِ الْیُسْری. لِلطَّرِیقَةِ الْیُسْری (نگا: عبس / ، لیل / و ). اسم تفضیل است.


تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند به پیامبر(ص) وعده داد که او را به برنامه و شریعتى ساده راهنمایى کرده و بر انجام دادن آن آماده و توانا سازد. (و نیسّرک للیسرى) «یسرى» وصف براى موصوفى محذوف از قبیل «الطریقة» یا «الشریعة» و به معناى سهل تر و آسان تر است. اسناد فعل «نیسّر» به ضمیر خطاب - با آن که در این موارد طبیعى آن است که تعبیر «آسان کردن یسرى براى پیامبر(ص)» به کار رود; نه «آسان ساختن پیامبر(ص) براى یسرى» بیانگر آن است که خداوند وعده ایجاد تحولات درونى در شخص پیامبر(ص) را، به آن حضرت داده است که با سهولت پذیراى برنامه الهى گردد.

۲ - اسلام، آسان ترین شریعت و به دور از تکالیف دشوار و مشقّت بار (و نیسّرک للیسرى) به قرینه «فذکّر» در آیه بعد - که تذکّر به انسان ها را بر این آیه تفریع کرده است - مراد از «یسرى» همان آیین اسلام است که پیامبر(ص) مأمور یاد آورى آن به مردم شده است.

۳ - توفیق یافتن پیامبر(ص) به فراگیرى قرآن و به خاطر سپردن آن، نیازمند امدادهاى ویژه خداوند (و نیسّرک للیسرى) به قرینه «سنقرئک فلاتنسى» (در آیات پیشین) مى توان گفت: مراد از «نیسّرک»، آماده ساختن پیامبر(ص) براى قرائت و حفظ قرآن است.

۴ - تسبیح خداوند، زمینه ساز امدادهاى ویژه خداوند به پیامبر(ص) و فراهم آورنده تسهیلات براى عمل کردن آن حضرت به تکلیف الهى خویش (سبّح ... و نیسّرک للیسرى)

۵ - فراهم ساختن شریعتى ساده براى پیامبر(ص)، از جلوه هاى ربوبیت خداوند است. (سبّح اسم ربّک ... و نیسّرک للیسرى)

موضوعات مرتبط

  • اسلام: سهولت اسلام ۱، ۲، ۵; ویژگیهاى اسلام ۲
  • تسبیح: آثار تسبیح خدا ۴
  • تکلیف: سهولت تکلیف ۲
  • خدا: زمینه امدادهاى خدا ۴; نشانه هاى ربوبیت خدا ۵; وعده هاى خدا ۱
  • محمد(ص): امداد به محمد(ص) ۴; دین محمد(ص) ۱، ۵; زمینه تبلیغ محمد(ص) ۴; معلم محمد(ص) ۱، ۳; منشأ توفیقات محمد(ص) ۳; نیازهاى محمد(ص) ۳; وعده به محمد(ص) ۱
  • نیازها: نیاز به امدادهاى خدا ۳

منابع