الأعلى ٥

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

سپس آن را خشک و تیره قرار داد!

پس آن را خشك و تيره كرد

و پس [از چندى‌] آن را خاشاكى تيره‌گون گردانيد.

و آن گاه خشک و سیاهش گردانید.

و آن را خاشاکی سیاه گردانید،

سپس خشك و سياه گردانيد.

و سرانجام آن را خاشاکی [پژمرده و] سیاه گردانید

پس آن را خاشاكى خشك و سياه گردانيد.

سپس آن را خشک و سیاه می‌گرداند.

پس (از چندی) آن را خاشاکی تیره‌گون گردانید.

پس گردانیدش خشک سیاه‌


الأعلى ٤ آیه ٥ الأعلى ٦
سوره : سوره الأعلى
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«غُثَآءً»: گیاهان خشکیده و درهم ریخته‌ای که سیل آن را به کنار می‌اندازد. خس و خاشاک و برگهای پوسیده. «أَحْوی»: سیاه تیره.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - تبدیل گیاهان سبز و خرّم، در زمانى کوتاه به خس و خاشاک تیره و سیاه فام، کار خداوند است. (فجعله غثاء أحوى) «غثاء» به گیاهان خشکى گفته مى شود که روى سیلاب ها، قرار گرفته و جابه جا مى شوند و «أحوى» به معناى سیاه پر رنگ است. (مفردات راغب)

۲ - پژمرده ساختن گیاهان و تبدیل آن به هیزم و خرده کاه، جلوه هاى حاکمیت تدبیر خداوند بر جهان هستى است. (ربّک ... الذى أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى) در این آیات، همان گونه که رویاندن گیاهان از جلوه هاى ربوبیت خداوند معرفى شده; پژمرده ساختن آنها نیز براساس تدبیر و ربوبیت او دانسته شده است. این تدبیر، ممکن است ناظر به منافعى نظیر تهیه هیزم و کود، غذاى زمستانى حیوانات و غیر آن باشد که از گیاهان خشک شده حاصل مى شود.

۳ - سیر صعودى و نزولى گیاهان و روییدن و تبدیل شدن آنها به خاشاک، نمونه اى از نظم تقدیر شده آفریده هاى خداوند است. (الذى قدّر ... أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى)

۴ - دور بودن خداوند از هر عیب و نقص، در تغییرات و تحولات آفریده هاى او جلوه گر است. (سبّح ... الذى أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى)

۵ - عملکرد عوامل طبیعى، فعل خداوند است. (و الذى أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى)

۶ - توجّه به روییدن و خشکیدن گیاهان، زمینه ساز یاد معاد (أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى) ارتباط آیات آغاز سوره، با جمله هایى نظیر «یصلى النار الکبرى» و «و الأخرة خیر و أبقى» (در ادامه سوره) بیانگر آن است که این آیات، زمینه توجّه به مفاد آیات مربوط به معاد را فراهم مى سازد.

موضوعات مرتبط

  • آفرینش: تقدیر آفرینش ۳; حاکم آفرینش ۲; منشأ تحولات آفرینش ۴; نظم آفرینش ۳
  • خاشاک: تبدیل به خاشاک ۳; تبدیل به خاشاک تیره ۱
  • خدا: افعال خدا ۱، ۵; خدا و عیب ۴; خدا و نقص ۴; دلایل تنزیه خدا ۴; مقدرات خدا ۳; نشانه هاى تدبیر خدا ۲; نشانه هاى حاکمیت خدا ۲
  • ذکر: زمینه ذکر معاد ۶
  • عوامل طبیعى: عمل عوامل طبیعى ۵
  • کاه: تبدیل به کاه ۲
  • گیاهان: خشکیدن گیاهان ۶; رویش گیاهان ۶; منشأ پژمردگى گیاهان ۲; منشأ تبدیل گیاهان ۱، ۲، ۳; منشأ رویش گیاهان ۳
  • هیزم: تبدیل به هیزم ۲

منابع