الأعلى ٤

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و آن کس را که چراگاه را به وجود آورد،

و آن كه چراگاه را پديد آورد

و آنكه چمنزار را برآورد؛

آن خدایی که گیاه را سبز و خرم از زمین برویانید.

و آنکه چراگاه را رویانید،

و آن كه چراگاه‌ها را رويانيد،

و همان کسی که چراگاهها[ی سبز و خرم‌] رویانید

و آن كه [گياه‌] چراگاه را بيرون آورد- برويانيد-.

خداوندی که چَراگاه را (برای تغذیه‌ی جانداران از زمین می‌رویاند و) بیرون می‌آورد.

و کسی که چراگاه را برون آورد.

و آنکو برون آورد چراگاه را


الأعلى ٣ آیه ٤ الأعلى ٥
سوره : سوره الأعلى
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«الْمَرْعی»: چَراگاه. مراد سبزه‌زارها و چمنزارها و همه روئیدنیها است (نگا: نازعات / ).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند، رویاننده نباتات و تأمین کننده علوفه گیاه خواران (و الذى أخرج المرعى) «مرعى» یا مصدر میمى و یا اسم مکان است و به صورت مجاز در معناى گیاهان چراگاه به کار رفته است. برگزیدن این لفظ، به منظور بیان منافع گیاه است که خوراک دام ها را تأمین مى کند.

۲ - توجّه به قدرت خداوند بر رویاندن گیاهان و به وجود آوردن چراگاه ها، مایه منزّه دانستن او از هر عیب و نقص و پیراستن نام او، از هر وصف ناروا است. (سبّح اسم ... و الذى أخرج المرعى)

۳ - آفرینش چراگاه ها، از جلوه هاى ربوبیت خداوند است. (ربّک ... الذى أخرج المرعى)

موضوعات مرتبط

  • خدا: تنزیه خدا ۲; خدا و عیب ۲; خدا و نقص ۲; نشانه هاى تنزیه خدا ۲; نشانه هاى ربوبیت خدا ۳
  • ذکر: ذکر قدرت خدا ۲
  • گیاهان: منشأ رویش گیاهان ۱، ۲
  • گیاه خواران: منشأ تأمین گیاه خواران ۱
  • مراتع: خلقت مراتع ۳; منشأ خلقت مراتع ۲

منابع