الأعلى ١٨

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

این دستورها در کتب آسمانی پیشین (نیز) آمده است،

|همانا اين [گفتار] در كتب [رسولان‌] پيشين آمده است

قطعاً در صحيفه‌هاى گذشته اين [معنى‌] هست،

این گفتار به حقیقت در کتب پیشین ذکر شده.

همانا این [حقایق] در کتاب های آسمانی پیشین هست.

اين سخن در صحيفه‌هاى نخستين است:

این [نکته‌] در کتب آسمانی پیشین هم هست‌

هر آينه اين- كه ياد شد- در كتابهاى پيشينيان هست

این (چیزها منحصر به این کتاب آسمانی نیست، بلکه) در کتابهای پیشین (نیز آمده و) بوده است.

بی‌گمان در صحیفه‌های گذشته (همچنان) این (وحی) موجود است؛

همانا این است در نامه‌های نخستین‌


الأعلى ١٧ آیه ١٨ الأعلى ١٩
سوره : سوره الأعلى
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«هذا»: این چیزهای مذکور در آیات تا ، و یا مواعظ مذکور در سوره. «الصُّحُفِ»: جمع صَحیفَة، کتابها (نگا: طه / نجم / ، عبس / ، تکویر / ). «الصُّحُفِ الأولی»: مراد همه کتابهای پیش از انجیل و قرآن است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - جاودانگى جهان آخرت و برترى آن بر زندگانى دنیا، در تمام کتاب هاى آسمانى مطرح شده است. (و الأخرة خیر و أبقى . إنّ هذا لفى الصحف الأُولى) «الصحف»، جمع محلى به «ال» و مفید عموم است. تصریح به بعضى از صحف در آیه بعد، تنها بر اهمیت آنها دلالت دارد و عموم را از بین نمى برد.

۲ - پیشینیان، داراى کتاب هاى آسمانى متعدد (الصحف الأُولى) صحیفه (مفرد «صحف»); یعنى، چیزى که در آن کتابت شود (مفردات راغب) و مراد از آن - به قرینه استشهاد قرآن به محتواى آن - کتاب هاى آسمانى است.

۳ - کتاب هاى آسمانى امت هاى گذشته، رستگارى را در گرو تزکیه، یادِ نام خدا و اداى نماز دانسته، از ترجیح زندگانى دنیا بر آخرت نکوهش کرده اند. (قد أفلح ... إنّ هذا لفى الصحف الأُولى) مشارالیه «هذا» مى تواند آیه قبل (و الآخرة خیر و أبقى) باشد و ممکن است آن را اشاره به مفاد آیات «قد أفلح...» به بعد بدانیم. برداشت یاد شده، ناظر به احتمال دوم است.

۴ - تعالیم کتاب هاى آسمانى، همسو و هماهنگ با هم است. (إنّ هذا لفى الصحف الأُولى)

موضوعات مرتبط

  • آخرت: ترجیح آخرت بر دنیا ۱
  • اقوام پیشین: تعالیم کتب آسمانى اقوام پیشین ۳; تعدد کتب آسمانى اقوام پیشین ۲
  • تزکیه: آثار تزکیه ۳
  • دنیا: سرزنش ترجیح دنیا بر آخرت ۳
  • ذکر: آثار ذکر نام خدا ۳
  • رستگارى: عوامل رستگارى ۳
  • زندگى: برترى زندگى اخروى ۱; جاودانگى زندگى اخروى ۱
  • کتب آسمانى: تعالیم کتب آسمانى ۱، ۴; هماهنگى کتب آسمانى ۱، ۴
  • نماز: آثار برپایى نماز ۳

منابع