الأعلى ١٧

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است!

|حال آن كه آخرت بهتر و پايدارتر است

با آنكه [جهان‌] آخرت نيكوتر و پايدارتر است.

در صورتی که منزل آخرت بسی بهتر و پاینده‌تر (از دنیای چند روزه) است.

در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است.

حال آنكه آخرت بهتر و پاينده‌تر است.

و حال آنکه آخرت بهتر و پاینده‌تر است‌

و حال آنكه آن جهان بهتر و پاينده‌تر است.

در حالی که آخرت (از دنیا) بهتر و پاینده‌تر است (عاقل چرا باید فانی و گذرا را بر باقی و پایا ترجیح دهد؟).

حال آنکه آخرت نیکوتر و پایدارتر است‌.

و آخرت بهتر است و پایدارتر


الأعلى ١٦ آیه ١٧ الأعلى ١٨
سوره : سوره الأعلى
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«وَ»: واو حالیّه است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - جهان آخرت، بهتر از زندگانى دنیا و سراسر خیر است. (و الأخرة خیر) کلمه «خیر» - مانند کلمه «شرّ» - گاهى اسم و گاهى وصف تفضیلى است. در صورت اول; یعنى، آنچه همگان به آن رغبت مى کنند و در صورت دوم; یعنى، برتر (مفردات راغب). در این آیه هر دو معنا احتمال مى رود; گر چه - به قرینه کلمه «أبقى» - معناى تفضیل مناسب تر است.

۲ - جهان آخرت طولانى تر و پاینده تر از دنیا است. (و الأخرة ... أبقى)

۳ - دنیاگرایى مانع آخرت طلبى است. (بل تؤثرون الحیوة الدنیا . و الأخرة خیر)

۴ - آخرت گرایى، زمینه ساز تزکیه، یاد خدا و اداى نماز است. (من تزکّى . و ذکر اسم ربّه فصلّى ... و الأخرة خیر و أبقى)

۵ - ترجیح آخرت بر زندگانى دنیا، مایه رستگارى است. (قد أفلح ... و الأخرة خیر و أبقى)

موضوعات مرتبط

  • آخرت: برترى آخرت ۱; ترجیح آخرت بر دنیا ۵; جاودانگى آخرت ۲; خیریت آخرت ۱
  • آخرت طلبى: آثار آخرت طلبى ۴; موانع آخرت طلبى ۳
  • تزکیه: زمینه تزکیه ۴
  • دنیا: بى ارزشى دنیا ۱; فناپذیرى دنیا ۲
  • دنیاطلبى: آثار دنیاطلبى ۳
  • ذکر: زمینه ذکر خدا ۴
  • رستگارى: عوامل رستگارى ۵
  • نماز: زمینه برپایى نماز ۴

منابع