الأعلى ١٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

سپس در آن آتش نه می‌میرد و نه زنده می‌شود!

|آن‌گاه در آن آتش نه مى‌ميرد و نه زنده مى‌ماند

آنگاه نه در آن مى‌ميرد و نه زندگانى مى‌يابد.

و در آن دوزخ نه بمیرد (تا راحت شود) و نه زنده ماند (و برخوردار از زندگانی باشد).

آن گاه در آنجا نه می میرد و نه به خوشی زندگی می کند.

و در آنجا نه بميرد و نه زنده باشد.

آنگاه در آنجا نه بمیرد و نه زنده بماند

آنگاه در آن آتش نه مى‌ميرد و نه زنده مى‌ماند.

سپس در آن آتش (برای همیشه می‌ماند و) نه می‌میرد (و آسوده می‌گردد) و نه زنده (بشمار می‌آید و حالتی که در آن است زندگی نامیده) می‌شود.

سپس در آن نه بمیرد و نه زندگی کند.

پس نمیرد در آن و نه زنده شود


الأعلى ١٢ آیه ١٣ الأعلى ١٤
سوره : سوره الأعلى
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٧
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«لا یَمُوتُ ...»: مراد این است که شخص دوزخی در میان مرگ و زندگی دست و پا می‌زند.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - گرفتاران آتش دوزخ، هرگز نخواهند مرد. (ثمّ لایموت فیها)

۲ - براى اهل دوزخ، مرگ مطلوب تر از وضع موجود آنان است. (ثمّ لایموت فیها)

۳ - اهل دوزخ، هرگز لذت زندگى را نخواهند چشید. (و لایحیى) مراد از نفى حیات - به قرینه «لایموت» - نفى حیات مطلوب است.

۴ - باقى ماندن جهنمیان، در حالتى که نه مرگ است و نه زندگى نامیده مى شود، از سوختن در آتش براى آنان دشوارتر است. (ثمّ لایموت فیها و لایحیى) حرف «ثمّ»، براى تراخى رتبى است و بیان مى کند که آنچه بعد از آن آمده، در مقایسه با قبل از آن قابل توجّه تر است.

۵ - آتش دوزخ، عذابى جاودانه است و اهل شقاوت در آن مخلّداند. (ثمّ لایموت فیها و لایحیى) مراد از «لایحیى»، نفى حیات مطلوب است که نجات از آتش، مصداق بارز آن مى باشد. در این صورت قید «فیها»، اختصاص به «لایموت» خواهد داشت. بنابراین دوزخیان، نه در آتش مى میرند و نه از آن بیرون مى آیند.

موضوعات مرتبط

  • آرزو: آرزوى مرگ جهنمیان ۲
  • جهنم: جاودانان در جهنم ۴، ۵; جاودانگى آتش جهنم ۵
  • جهنمیان: جاودانگى جهنمیان ۱; جاودانگى عذاب جهنمیان ۳، ۴; حالات جهنمیان ۲، ۴; سختى جهنمیان ۴
  • زندگى: محرومان از لذت زندگى ۳
  • شقاوتمندان: جاودانگى شقاوتمندان در جهنم ۵
  • عذاب: عذاب با آتش جهنم ۵

منابع