الأعلى ١٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

همان کسی که در آتش بزرگ وارد می‌شود،

|همان كه به بزرگ‌ترين آتش مى‌سوزد

همان كس كه در آتشى بزرگ در آيد؛

همان کس که عاقبت به آتش بسیار سخت دوزخ در افتد.

همان کسی که در آتش بزرگ تر در می آید.

آن كه به آتش بزرگ جهنم درافتد،

همان کسی که به آتش سترگ درآید

آن كه به آن آتش بزرگ- دوزخ- درمى‌آيد

آن کسی که داخل عظیم‌ترین (و هولناکترین) آتش خواهد شد و بدان خواهد سوخت.

کسی که آتشی بزرگ را شعله زند.

که می‌چشد آتش بزرگتر را


الأعلى ١١ آیه ١٢ الأعلى ١٣
سوره : سوره الأعلى
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«یَصْلی»: وارد آتش می‌گردد و بدان می‌سوزد (نگا: نساء / ، ابراهیم / ، انشقاق / ). «الْکُبْری»: بزرگترین.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - کسانى که از تذکرات قرآن، فاصله گرفته، آن را نپذیرند، به بزرگ ترین و سوزان ترین آتش ها، گرفتار شده و در آن باقى خواهند ماند. (و یتجنّبها الأشقى . الذى یصلى النار الکبرى) زجاج گفته است: «صلى»; یعنى، ملازم و همراه شد (لسان العرب) و «صلى النار»; یعنى، حرارت آتش را به سختى چشید. (قاموس). «کبرى»; یعنى، بزرگ تر و بزرگى آتش به گستردگى و افروخته تر بودن آن است.

۲ - آتش آخرت، بسى دامنه دارتر و سوزاننده تر از آتش دنیا است. (النار الکبرى) مراد از «النار الکبرى» ممکن است تمام آتش هاى آخرت باشد. در این صورت سنجش آن با آتش دنیا، مورد نظر خواهد بود.

۳ - فرجام شقاوتمندان، گرفتارى به آتش دوزخ است. (و یتجنّبها الأشقى . الذى یصلى النار الکبرى)

۴ - پذیرش تذکرات قرآن و خشیت و هراس در برابر خداوند، مایه رهایى از آتش دوزخ (سیذّکّر من یخشى . و یتجنّبها الأشقى . الذى یصلى النار الکبرى)

موضوعات مرتبط

  • جهنم: سوزندگى آتش جهنم ۲; موجبات نجات از جهنم ۴; وسعت آتش جهنم ۲; ویژگیهاى آتش جهنم ۲
  • جهنمیان :۳
  • خشیت: آثار خشیت ۴
  • شقاوتمندان: شقاوتمندان در جهنم ۳; فرجام شقاوتمندان ۳
  • عبرت: جاودانگى عذاب عبرت ناپذیران ۱
  • عذاب: بزرگترین عذاب ۱; عذاب با آتش سوزان ۱; مراتب عذاب ۱
  • قرآن: جاودانگى عذاب معرضان از قرآن ۱; عبرت از تذکرات قرآن ۴

منابع