الأعلى ١٠

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و بزودی کسی که از خدا می‌ترسد متذکّر می‌شود.

|به زودى كسى كه خدا ترس است پند خواهد گرفت

آن كس كه ترسد، بزودى عبرت گيرد.

البته هر که خدا ترس باشد (به این تذکر) پند می‌گیرد.

کسی که از خدا می ترسد، به زودی متذکّر می شود.

آن كه مى‌ترسد، پند مى‌پذيرد.

زودا کسی که خشیت پیشه کرده است، پند گیرد

زودا كه پند گيرد آن كه [از خداى‌] مى‌ترسد.

کسی که (احساس مسؤولیّت می‌کند و از خدا) می‌ترسد، پند و اندرز خواهد گرفت.

آن کس که بهراسد، زودا به‌راستی پند گیرد.

زود است یادآورد آنکه می‌ترسد


الأعلى ٩ آیه ١٠ الأعلى ١١
سوره : سوره الأعلى
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«سَیَذَّکَّرُ»: پند خواهد گرفت. اندرز خواهد پذیرفت.


تفسیر

نکات آیه

۱ - کسانى که عظمت خداوند را احساس کرده و از او هراس دارند، در پذیرش موعظه هاى پیامبر(ص) درنگ نمى کنند. (سیذّکّر من یخشى) «خشیت» ترسى است که آمیخته با احساس عظمت باشد(مفردات راغب). «سیذّکّر» در اصل «سیتذکّر» بوده است و حرف «سین» در آن بر نبود تأنّى و تأخیر در پذیرش تذکر دلالت دارد.

۲ - لزوم خداترسى و تأثیرپذیرى از پندهاى قرآن و هراس از فرجام ناهماهنگى با تعالیم آن (سنقرئک ... فذکّر ... سیذّکّر من یخشى)

۳ - خشیت، عاملى مؤثر در پیدایش پندپذیرى براى انسان است. (سیذّکّر من یخشى)

۴ - آگاه ساختن اهل خشیت به معارف قرآن، آسان و بى نیاز از تحمل رنج و ناراحتى است. (سنقرئک ... و نیسّرک للیسرى . فذکّر ... سیذّکّر من یخشى)

۵ - فرجام بى اعتنایى به پیام هاى قرآن، هراس انگیز و هولناک است. (سنقرئک ... فذکّر ... سیذّکّر من یخشى) خشیت و ترس از خداوند، به معناى هراس از مجازات هاى او در صورت روى گردانى از تذکرات قرآنى است.

۶ - عاقبت اندیشان و اهل خشیت، تأثیرپذیر از تذکرات و پندهاى قرآن (فذکّر ... سیذّکّر من یخشى)

۷ - تعالیم قرآن، براى انسان هاى پندپذیر سودمند است. (إن نفعت الذکرى . سیذّکّر من یخشى) مراد از جمله «سیذکّر...» - به قرینه «إن نفعت الذکرى» (در آیه قبل) - «سیذکّر و ینتفع» است; یعنى، پذیرش پند قرآن، ملازم با سود بردن از آن است.

۸ - مبلّغان و نصیحت کنندگان مردم، نباید انتظار تأثیر فورى داشته و با گذشت اندک زمانى، مأیوس شوند. (فذکّر ... سیذّکّر) حرف «سین» در «سیذکّر»، وعده به انجام یافتن تذکر پس از مدتى کوتاه است.

موضوعات مرتبط

  • خداترسان: زمینه ترس خداترسان ۶; سهولت تعلیم خداترسان ۴; عبرت پذیرى خداترسان ۶; فضایل خداترسان ۱; هدایت پذیرى خداترسان ۱
  • خشیت: آثار خشیت ۳; اهمیت خشیت ۲
  • عبرت: عبرت پذیران و قرآن ۷; عوامل عبرت ۳
  • قرآن: اهمیت عبرت از قرآن ۲; تذکرات قرآن ۶; ترسناکى بى اعتنایى به تعالیم قرآن ۵; تعالیم قرآن ۴; فرجام بى اعتنایى به تعالیم قرآن ۵; فواید تعالیم قرآن ۷
  • مبلغان: استقامت مبلغان ۸; اهمیت امیدوارى مبلغان ۸; مسؤولیت مبلغان ۸
  • محمد(ص): مواعظ محمد(ص) ۱

منابع