الأعراف ١٢١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و گفتند: «ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم؛

گفتند: ما به پروردگار عالميان ايمان آورديم

[و] گفتند: «به پروردگار جهانيان ايمان آورديم،

گفتند: ما ایمان آوردیم به خدای عالمیان،

گفتند: [از روی حقیقت] به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم،

گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آورديم؛

گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم‌

گفتند: به خداوند جهانيان ايمان آورديم

گفتند: به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم.

گفتند: «به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم‌؛»

گفتند ایمان آوردیم به پروردگار جهانیان‌


الأعراف ١٢٠ آیه ١٢١ الأعراف ١٢٢
سوره : سوره الأعراف
نزول : ١٠ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

تفسیر نور (محسن قرائتی)


قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ «121»

(ساحران) گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آورديم. (همان) پروردگار موسى و هارون.

نکته ها

جادوگرانى كه براى رسوا ساختن حضرت موسى و كسب مال و مقام نزد فرعون به صحنه آمده بودند، با ديدن معجزه‌ى موسى عليه السلام، ايمان آورده و آن را اعلام و به اصول توحيد، نبوّت و معاد اقرار كردند؛ توحيد و نبوّت را با جملات‌

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (121)

قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ‌: گفتند: ايمان آورديم به پروردگار عالميان.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


سوره الأعراف «7»: آيات 119 تا 122

فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَ انْقَلَبُوا صاغِرِينَ (119) وَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (120) قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسى‌ وَ هارُونَ (122)

ترجمه‌

پس مغلوب شدند آنجا و برگشتند خوارشدگان‌

و افكنده شدند ساحران سجده كنندگان‌

گفتند ايمان آورديم بپروردگار جهانيان‌

پروردگار موسى و هرون‌

تفسير

فرعون و عساكرش در ميدان مبارزه مغلوب شدند و با حال ذلت و خوارى بمصر فرارا معاودت نمودند اگر مراد از انقلاب مراجعت باشد چنانچه گفته‌اند و ميشود مراد انقلاب حال آنها باشد از عزت بذلت و از بزرگى در انظار مردم بكوچكى در هر حال ساحران بى‌اختيار در برابر عظمت و قدرت پروردگار خاضع شده بر و بر زمين افتادند و سجده نمودند و ايمان آوردند بخداوند يگانه كه پروردگار جهانيان است آن خداوندى كه موسى و هرون او را به يگانگى معرفى مينمايند نه فرعون كه مدعى ربوبيّت است و چون سجده از آنها بى‌اختيار و فورى واقع شد و گويا خداوند على رغم فرعون آنها را مسخّر باراده خود فرمود از اين عمل بفعل مجهول تعبير شده است و گفته‌اند اول بزرگان سحره از قبيل شمعون و سابور و عادور و حطط و مصفّى سجده نمودند و ايمان آوردند و بعد سايرين متابعت از آنها كردند.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


قالُوا آمَنّا بِرَب‌ِّ العالَمِين‌َ (121)

گفتند سحره‌ ايمان‌ آورديم‌ بپروردگار عالمين‌.

‌اينکه‌ كلام‌ اقرار لسانيست‌ ‌که‌ اولين‌ كلمه‌ اسلاميست‌ ‌که‌ اقرار بتوحيد ‌باشد‌ قالوا گفتند سحره‌ فرعون‌ و جميع‌ كساني‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌آن‌ مجمع‌ حاضر بودند و نظر ‌آنها‌ نه‌ فقط اظهار ايمان‌ ‌بود‌ بلكه‌ ارشاد و هدايت‌ ‌بود‌ ‌که‌ ‌ما حقانيت‌ موسي‌ ‌را‌ درك‌ كرديم‌ شماها ‌هم‌ ايمان‌ بياوريد چنانچه‌ ‌ما آمَنّا بِرَب‌ِّ العالَمِين‌َ ‌که‌ جميع‌ عوالم‌ ‌را‌ ايجاد فرموده‌ و ‌هر‌ موجودي‌ ‌را‌ بحدّ كمال‌ ‌خود‌ رسانيده‌ ‌که‌ معناي‌ رب‌ّ ‌است‌ ‌يعني‌ مربّي‌.

422

برگزیده تفسیر نمونه


(آیه 121)- «و فریاد زدند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم» (قالُوا آمَنَّا

ج2، ص80

بِرَبِّ الْعالَمِینَ)

نکات آیه

۱- ساحران با مشاهده معجزه موسى(ع) ربوبیت خداوند را بر تما هستى باور کردند و به آن ایمان آوردند. (قالوا ءامنا برب العلمین)

۲- ساحران، ایمانشان را به خداوند به همگان اعلام کردند. (قالوا ءامنا برب العلمین) کلمه «قالوا» بیانگر این است که ساحران ایمانشان را به خدا و ربوبیت مطلق او علنى ساختند و به همگان اعلام کردند.

۳- ساحران به هنگام سجده به درگاه خداوند، ایمانشان را به ربوبیت وى اعلام داشتند. (و ألقى السحرة سجدین. قالوا ءامنا برب العلمین) برداشت فوق بر این اساس است که جمله «قالوا ءامنا ... » حال براى «السحرة» و یا بدل اشتمال براى «القى السحرة ... » باشد. بر این دو مبنا آیه مورد بحث دلالت مى کند که ساحران به هنگام سجده به درگاه خدا براى اینکه توهم نشود به فرعون سجده مى کنند، ایمان خویش را به خداوند اظهار کردند.

۴- ساحران به رسالتها و پیامهاى موسى(ع) قبل از اقدام به مبارزه با وى آگاه بودند. (قالوا ءامنا برب العلمین) تأکید ساحران به ربوبیت خداوند و پذیرش سریع آن پس از آگاهى به حقانیت موسى(ع)، بیانگر این است که آنان پیش از حضور در صحنه مبارزه به پیامهاى وى، که بارزترین آن اعتقاد به ربوبیت مطلق خداوند است، آگاه شده بودند.

۵- خداوند، تدبیرکننده تمام هستى است. (ءامنا برب العلمین)

۶- ربوبیت مطلق خداوند، مهمترین و بارزترین پیام موسى(ع) براى مردم کافر عصر خویش (قالوا ءامنا برب العلمین)

موضوعات مرتبط

  • آفرینش: تدبیر آفرینش ۵
  • ایمان: به خدا ۲ ; ایمان به ربوبیت خدا ۳ ; عوامل ایمان ۱
  • جادوگران فرعون: آگاهى جادوگران فرعون ۴ ; ایمان جادوگران فرعون ۲، ۳ ; تجدیدنظر جادوگران فرعون ۱، ۲، ۳ ; جادوگران فرعون و معجزه موسى(ع) ۱ ; جادوگران فرعون و نبوّت موسى(ع) ۴ ; سجده جادوگران فرعون ۳ ; عقیده جادوگران فرعون ۱ ; مبارزه جادوگران فرعون ۴
  • خدا: ربوبیت خدا ۱، ۵، ۶
  • موسى(ع): آثار معجزه موسى(ع) ۱ ; قصه موسى(ع) ۱، ۴ ; مبارزه با موسى(ع) ۴ ; مهمترین پیام موسى(ع) ۶

منابع