الأعراف ١١٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند: «آیا اگر ما پیروز گردیم، اجر و پاداش مهمی خواهیم داشت؟!»

جادوگران به حضور فرعون آمدند. گفتند: اگر ما غالب شديم آيا حتما مزدى خواهيم داشت

و ساحران نزد فرعون آمدند [و] گفتند: «[آيا] اگر ما پيروز شويم براى ما پاداشى خواهد بود؟»

و عدّه بسیاری ساحران به حضور فرعون گرد آمده، فرعون را گفتند: اگر بر موسی غالب آییم برای ما اجر و مزد شایان خواهد بود؟

و جادوگران نزد فرعون آمدند [و] گفتند: آیا اگر پیروز شویم، حتماً برای ما پاداش و مزد قابل توجهی خواهد بود؟

جادوگران نزد فرعون آمدند و گفتند: اگر غلبه يابيم، ما را پاداشى هست؟

و [سرانجام‌] جادوگران به نزد فرعون آمدند [و] گفتند آیا اگر ما پیروز شویم، پاداشی داریم؟

جادوگران نزد فرعون آمده گفتند: اگر ما پيروز شديم بى‌گمان ما را مزدى هست.

جادوگران نزد فرعون آمدند و گفتند: آیا اگر ما پیروز گردیم اجر و پاداش مهمّی‌خواهیم داشت؟

و ساحران نزد فرعون آمدند (و) گفتند: «اگر ما، (همین) ما پیروز شوندگان بوده‌ایم، به‌راستی برایمان پاداشی بس بزرگ خواهد بود؟»

و بر فرعون درآمدند جادوگران گفتند همانا ما را است پاداشی اگر شدیم پیروزمندان‌


الأعراف ١١٢ آیه ١١٣ الأعراف ١١٤
سوره : سوره الأعراف
نزول : ١٠ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ١٢
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«إِنَّ لَنَا لأجْراً»: این جمله می‌تواند به صورت استفهامی بوده و ادات استفهام حذف شده باشد، و یا این که به صورت غیراستفهامی بوده و جادوگران اجر و پاداش عظیمی را پیش خود مجسّم کرده باشند و فرعون به فراست آن را دریافته باشد.


تفسیر

تفسیر نور (محسن قرائتی)


وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ «113»

و (پس از فراخوانى،) ساحران نزد فرعون آمدند، (و) گفتند: اگر ما پيروز شويم، آيا براى ما پاداشى هست؟

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (113)

وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ‌: و آمدند ساحران فرعون را، چون چشم آنها به‌


جلد 4 صفحه 161

فرعون افتاد بر وجه ايجاب اجر، قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً: گفتند البته براى ما اجرى عظيم باشد، إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ‌: اگر باشيم ما غلبه كنندگان بر موسى.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


سوره الأعراف «7»: آيات 111 تا 114

قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (112) وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (113) قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114)

ترجمه‌

گفتند واگذار او و برادرش را و بفرست در شهرها جمع‌آورندگان را

كه بياورند نزد تو هر جادوگر دانائى را

و آمدند جادوگران نزد فرعون گفتند بدرستيكه براى ما هر آينه مزدى است اگر باشيم غالبان‌

گفت بلى و بدرستيكه شما هر آينه از مقربانيد.

تفسير

خلاصه راى صادر از مجلس شورا اين بود كه فرعون حضرت موسى و هارون را بحال خودشان واگذار نمايد و بامر آنها نپردازد ضمنا عدّه را مأمور نمايد كه در بلاد مصر تفحّص نمايند هر جا ساحرى است بهر وسيله ممكن است او را ببارگاه فرعون حاضر نمايند و آن زمان سحر بقدرى رواج داشت كه در اندك زمانى از دوازده هزار تا هشتاد هزار ساحر ماهر گفته‌اند جمع‌آورى شد و بزرگان آنها كه گفته‌اند پنج نفر بودند و اعلم از همه شمعون نام بود ببارگاه فرعون راه يافتند و از او تقاضاى اجر مهمّى نمودند كه در صورت غلبه بآنها انعام شود و اين تقاضا يا بصورت اخبار بوده كه فرض مسلّميّت آن را نموده‌اند يا بصورت سؤال چون جمعى از قراء ائنّ لنا لأجرا قرائت‌


جلد 2 صفحه 460

نموده‌اند در هر حال فرعون علاوه بر آنكه ملتزم باجر و انعام شد قول داد كه آنها را از مقربان درگاه خود قرار دهد كه بى‌اجازه وارد بر او شوند و هر حاجتى داشته باشند براى خودشان و كسان ديگر برآورده شود و اين كاشف از نهايت طمع آنها و تشويش خاطر آن ملعون است و كلمه ارجه امر از ارجاء بمعنى تأخير است كه متصل بضمير مفعول شده است و بعضى از علماء نحو منع از اسكان هاء ضمير نموده‌اند و بعضى از قراء بكسر هاء با اشباع و بدون آن قرائت نموده‌اند و ارجئه بهمزه و ضم‌ها نيز قرائت شده است.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرعَون‌َ قالُوا إِن‌َّ لَنا لَأَجراً إِن‌ كُنّا نَحن‌ُ الغالِبِين‌َ (113)

و آمدند سحره‌ نزد فرعون‌ گفتند محققا ‌از‌ ‌براي‌ ‌ما اجر و مزدي‌ قرار ميدهي‌ ‌اگر‌ بوده‌ باشيم‌ ‌ما غالبين‌.

‌از‌ ‌اينکه‌ ‌آيه‌ بضميمه‌ آيات‌ ديگر استفاده‌ ميشود ‌که‌ آمدن‌ سحره‌ و اعمال‌ سحر ‌آنها‌ ‌از‌ روي‌ اكراه‌ و اجبار بوده‌ نه‌ ميل‌ و اختيار لذا ‌در‌ صورت‌ غلبه‌ ‌براي‌ ‌اينکه‌ زحمتها ‌که‌ ميكشند ‌در‌ اعمال‌ سحر سؤال‌ ميكردند ‌که‌ ‌بما‌ اجر و مزدي‌ منظور ميداري‌ وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرعَون‌َ ‌اينکه‌ آمدن‌ سحره‌ ‌غير‌ ‌از‌ آوردن‌ ‌آنها‌ بوده‌ اجبار ‌براي‌ اعمال‌ سحر بلكه‌ ‌براي‌ سؤال‌ ‌از‌ اجر بوده‌ بقرينه‌ قالوا زيرا ‌اگر‌ آوردن‌ ‌آنها‌ نزد فرعون‌ ‌بود‌ تفريع‌ بفاء ميفرمود فقالوا ‌بود‌ إِن‌َّ لَنا لَأَجراً استفهام‌ ‌است‌ ‌يعني‌ أ إن‌ّ لنا اجرا و سؤال‌ ‌است‌ نه‌ اخبار ‌که‌ خبر دهند ‌که‌ ‌براي‌ ‌ما اجر هست‌ إِن‌ كُنّا نَحن‌ُ الغالِبِين‌َ قضيه‌ شرطيه‌ ‌که‌ ‌اگر‌ غلبه‌ ‌با‌ ‌ما شد چيزي‌ نزد تو داريم‌ مزد دهي‌ مثل‌ اينكه‌ ‌در‌ صورت‌ مغلوبيت‌ مأيوس‌ بودند ‌از‌ اجر و ‌در‌ صورت‌ غالبيت‌ ‌هم‌ مطمئن‌ نبودند لذا سؤال‌ كردند.

416

برگزیده تفسیر نمونه


(آیه 113)- چگونه سر انجام حق پیروز شد؟ از این به بعد سخن از درگیری موسی (ع) با ساحران و سر انجام کار او در این مبارزه به میان آمده است.

آیه می‌گوید: «ساحران به دعوت فرعون به سراغ او شتافتند و نخستین چیزی که با او در میان گذاشتند این بود که آیا ما اجر و پاداش فراوانی در صورت غلبه بر دشمن خواهیم داشت» (وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ کُنَّا نَحْنُ الْغالِبِینَ).

نکات آیه

۱- ساحرانى زبردست و کارآمد پس از فراخوانى آنان براى مبارزه با موسى، به درگاه فرعون حاضر شدند. (و جاء السحرة فرعون) «ال» در «السحرة» عهد ذکرى است و اشاره به «کل سحر علیم» دارد.

۲- مأموران بسیج شده براى جلب ساحران با موفقیت کامل مأموریت خویش را به انجام رساندند. (یأتوک بکل سحر علیم. و جاء السحرة فرعون) با توجه به اینکه ال در «السحرة» عهد ذکرى است و مراد از آن همان «کل سحر علیم» است که در فرمان فرعون آمده بود، معلوم مى شود مأموران بدون هیچ کم و کاستى موفق به اجراى فرمان فرعون شدند.

۳- ساحران بدون هیچ اجبارى از سوى نیروهاى فرعونى براى مبارزه با موسى(ع) به دربار فرعون حاضر شدند. (و جاء السحرة فرعون) بیان حضور ساحران به دربار فرعون با جمله «و جاء السحرة» (ساحران آمدند) و نه با جمله اى همانند «و اَتَوا بالسحرة» (ساحران را آوردند)، حکایت از این دارد که ساحران به دلخواه خویش، و نه از روى اجبار و اکراه، به دربار حاضر شدند.

۴- فرعون در تلاش براى بهره گیرى از عالمان عصر خویش در مبارزه با موسى(ع) (و جاء السحرة فرعون)

۵- بهره گیرى حکومتهاى باطل از عالمان، براى مقابله با حق (و جاء السحرة فرعون)

۶- خدمت فن سحر و ساحران به حکومتهاى باطل (و جاء السحرة فرعون)

۷- ساحران پس از اعلام آمادگى براى مبارزه با موسى(ع) از فرعون خواستند تا در صورت پیروزى از پاداشى گران برخوردار شوند. (قالوا إن لنا لأجراً إن کنا نحن الغلبین) جمله «إن لنا ... » استفهامى است و حرف استفهام مقدر مى باشد. یعنى: إن لنا ... . نکره آمدن کلمه «أجراً» دلالت بر بزرگى و گرانسنگى پاداش دارد.

۸- سودجویى، از انگیزه هاى ساحران براى مبارزه با موسى(ع) (قالوا إن لنا لأجراً إن کنا نحن الغلبین)

۹- فرعون داراى طبعى خسیس و سختگیر در اعطاى مال و منال به خدمتگزاران خویش (قالوا إن لنا لأجراً إن کنا نحن الغلبین)

موضوعات مرتبط

  • انگیزش: عوامل انگیزش ۸
  • جادوگران: خواسته هاى جادوگران ۷ ; جادوگران در دربار فرعون ۱، ۳ ; جادوگران و حکومتهاى باطل ۶ ; خدمات جادوگران ۶
  • جادوگران فرعون: آمادگى جادوگران فرعون ۷ ; بسیج جادوگران فرعون ۱ ; سودجویى جادوگران فرعون ۸
  • حق: مبارزه با حق ۵
  • حکومت: باطل و علما ۵
  • علما: سوء استفاده از علما ۴، ۵
  • فرعون: خست فرعون ۹ ; رذایل فرعون ۹ ; روحیه فرعون ۹ ; سختگیرى فرعون ۹ ; عطایاى فرعون ۹ ; فرعون و علما ۴
  • فرعونیان: بسیج فرعونیان ۲ ; فرعونیان و احضار جادوگران ۲، ۳
  • موسى(ع): قصه موسى(ع) ۱، ۴، ۷، ۸ ; مبارزه با موسى(ع) ۱، ۳، ۴، ۷، ۸

منابع