الأعراف ١١٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

تا هر ساحر دانا (و کارآزموده‌ای) را به خدمت تو بیاورند!»

تا هر چه ساحر ماهر است نزد تو آورند

تا هر ساحر دانايى را نزد تو آرند.

تا ساحران زبردست دانا را به حضور تو جمع آورند.

تا هر جادوگری دانا را به نزد تو آورند.

تا همه جادوگران دانا را نزد تو بياورند.

تا هر جادوگر دانایی را به حضورت بیاورند

تا هر جادوگر دانا را نزد تو آرند.

تا همه‌ی جادوگران ماهر را (به خدمت تو) بیاورند (و جادوی موسی را باطل و کار او را یکسره سازند و دیگر کسی گول او را نخورد و به دنبال او نرود).

«تا هر ساحر بسیار دانایی را نزدت بیاورند.»

تا آرندت به هر جادوگری دانا


الأعراف ١١١ آیه ١١٢ الأعراف ١١٣
سوره : سوره الأعراف
نزول : ١٠ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :


تفسیر

تفسیر نور (محسن قرائتی)


يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ «112»

تا هر ساحر دانا و كارآزموده‌اى را نزد تو بياورند.

جلد 3 - صفحه 136

نکته ها

كلمه‌ى «أرج»، فعل امر از ريشه‌ى «رجاء»، هم به معناى حبس كردن و هم به معناى تأخير انداختن است. امّا با توجّه به موج گسترده‌ى دعوت موسى و معجزاتش، به زندان انداختن موسى براى فرعون مناسب نبود، لذا معناى تأخير انداختن مناسب‌تر است.

در اينجا آمده است: «ساحِرٍ عَلِيمٍ» ولى در آيه‌ى 37 سوره‌ى شعراء با تعبير «سَحَّارٍ عَلِيمٍ» آمده كه نشان دهنده‌ى كمال تخصّص و كار آزمودگى جادوگران است.

پیام ها

1- در حكومت‌هاى طاغوتى فرعونى، روشنگرى مردم و هر صداى حقّى، مجازاتى در پى‌دارد. «قالُوا أَرْجِهْ»

2- تخريب شخصيّت، مهم‌تر از قتل ومجازات است. «أَرْجِهْ» (بنا بر اينكه مراد از «أرجه»، پيشنهاد تأخير مجازات موسى، براى رسوا كردن او در اجتماع باشد.)

3- طاغوت‌ها براى شكستن حقّ، گردهمايى سراسرى و جهانى از متخصّصان تشكيل مى‌دهند. «يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ»

4- كفّار هم مى‌دانند براى مقابله با كار فرهنگى، بايد كار فرهنگى قوى‌ترى انجام داد. «بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ»

5- گاهى علم و تخصّص، در دست افراد منحرف و در مسير مبارزه با حقّ قرار مى‌گيرد. «يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ»

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (112)

يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ‌: تا بياورند به حضور تو هر ساحر دانا و ماهرى را. اهل سير نقل نموده كه به حسب كميت و كيفيت، در هيچ قرن آن مقدار ساحر نبود كه در عصر موسى عليه السّلام سحره ماهر بشهر مصر بودند. ملازمان مأمور جمع‌آورى سحره شدند.

تفسير لوامع التنزيل- مذكور است در مداين صعيد دو برادر بودند كه در فن سحر مهارتى كامل داشتند. چون مأموران فرعون ايشان را خبر نمودند، از مادر خود قبر پدر را پرسيده به سر قبر آمده و به عمليات خود روح پدر را حاضر، گفتند:

فرعون ما را طلبيده به جهت دو نفر كه بى سلاح و لشكر، كار را بر او تنگ گرفته، عصائى دارند كه اژدها شود، و هر چه پيش آيد مى‌بلعد، فرعون ما را به معارضه او خواسته. از صاحب قبر جواب آمد كه: در آنجها بپرسيد وقتى موسى به خواب رود، عصا با اژدها مى‌شود يا نه، اگر چنين باشد، بدانيد كه سحر نيست، زيرا سحر ساحر در خواب اثرى ندارد. چون حال بر اين منوال باشد، نه شما و نه تمام عالميان را قوت معارضه او نخواهد بود (از اينجا معلوم شود كه علم «منيتيسم» كه امروزه ظهور يافته جديد نيست، بلكه در عصر موسى عليه السّلام پنج هزار سال قبل، اهل اين فن بوده و آثار از آنها ظاهر مى‌شد) خلاصه برادران با شاگردان و مصاحبان كه دوازده هزار- و نزد ابن اسحق پانزده هزار نفر و نزد سدى سى هزار بودند و يا هفتاد و يا هشتاد هزار بنابر اختلاف- همه وارد مصر و به درگاه فرعون حاضر شدند.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


سوره الأعراف «7»: آيات 111 تا 114

قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (112) وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (113) قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114)

ترجمه‌

گفتند واگذار او و برادرش را و بفرست در شهرها جمع‌آورندگان را

كه بياورند نزد تو هر جادوگر دانائى را

و آمدند جادوگران نزد فرعون گفتند بدرستيكه براى ما هر آينه مزدى است اگر باشيم غالبان‌

گفت بلى و بدرستيكه شما هر آينه از مقربانيد.

تفسير

خلاصه راى صادر از مجلس شورا اين بود كه فرعون حضرت موسى و هارون را بحال خودشان واگذار نمايد و بامر آنها نپردازد ضمنا عدّه را مأمور نمايد كه در بلاد مصر تفحّص نمايند هر جا ساحرى است بهر وسيله ممكن است او را ببارگاه فرعون حاضر نمايند و آن زمان سحر بقدرى رواج داشت كه در اندك زمانى از دوازده هزار تا هشتاد هزار ساحر ماهر گفته‌اند جمع‌آورى شد و بزرگان آنها كه گفته‌اند پنج نفر بودند و اعلم از همه شمعون نام بود ببارگاه فرعون راه يافتند و از او تقاضاى اجر مهمّى نمودند كه در صورت غلبه بآنها انعام شود و اين تقاضا يا بصورت اخبار بوده كه فرض مسلّميّت آن را نموده‌اند يا بصورت سؤال چون جمعى از قراء ائنّ لنا لأجرا قرائت‌


جلد 2 صفحه 460

نموده‌اند در هر حال فرعون علاوه بر آنكه ملتزم باجر و انعام شد قول داد كه آنها را از مقربان درگاه خود قرار دهد كه بى‌اجازه وارد بر او شوند و هر حاجتى داشته باشند براى خودشان و كسان ديگر برآورده شود و اين كاشف از نهايت طمع آنها و تشويش خاطر آن ملعون است و كلمه ارجه امر از ارجاء بمعنى تأخير است كه متصل بضمير مفعول شده است و بعضى از علماء نحو منع از اسكان هاء ضمير نموده‌اند و بعضى از قراء بكسر هاء با اشباع و بدون آن قرائت نموده‌اند و ارجئه بهمزه و ضم‌ها نيز قرائت شده است.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


يَأتُوك‌َ بِكُل‌ِّ ساحِرٍ عَلِيم‌ٍ (112)

بياورند نزد تو بهر ساحر دانايي‌.

يَأتُوك‌َ فاعل‌ يأتوك‌ كساني‌ هستند ‌که‌ فرعون‌ فرستاده‌ ‌بود‌ ‌در‌ مدائن‌ ‌که‌ ‌آنها‌ ‌را‌ جمع‌آوري‌ كنند ‌که‌ لشكريان‌ و نظاميها و شرطه‌ها باشند.

جلد 7 - صفحه 415

بِكُل‌ِّ ساحِرٍ عَلِيم‌ٍ ‌که‌ ‌در‌ ‌هر‌ شهري‌ ‌هر‌ چه‌ ساحر دانايي‌ هست‌ بياورند ‌که‌ گفتند هفتاد نفر بودند و مجموع‌ مجتمعين‌ هشتاد هزار لكن‌ ‌ما مدركي‌ ‌از‌ اخبار ‌بر‌ شماره‌ ‌آنها‌ نداريم‌ و ‌اينکه‌ مطابق‌ قراردادي‌ ‌بود‌ ‌که‌ فرعون‌ ‌با‌ حضرت‌ موسي‌ كرده‌ ‌بود‌ چون‌ بموسي‌ ‌گفت‌ فَاجعَل‌ بَينَنا وَ بَينَك‌َ مَوعِداً لا نُخلِفُه‌ُ نَحن‌ُ وَ لا أَنت‌َ مَكاناً سُوي‌ً، قال‌َ مَوعِدُكُم‌ يَوم‌ُ الزِّينَةِ وَ أَن‌ يُحشَرَ النّاس‌ُ ضُحًي‌ طه‌ ‌آيه‌ 60 و 61، ‌که‌ روز عيد ‌آنها‌ بوده‌ ‌که‌ تمام‌ زينت‌ كرده‌ و آماده‌ باشند آنهم‌ ‌در‌ صحراي‌ صاف‌ زلال‌ ‌که‌ پستي‌ و بلندي‌ نداشته‌ ‌باشد‌.

برگزیده تفسیر نمونه


(آیه 112)- «تا همه ساحران ورزیده و آزموده و دانا را به سوی تو فراخوانند و به محضر تو بیاورند» (یَأْتُوکَ بِکُلِّ ساحِرٍ عَلِیمٍ).

از آنجا که عجله در کشتن موسی و هارون با توجه به دو معجزه عجیبش باعث گرایش عده زیادی به او می‌شد و چهره «نبوت» او با چهره «مظلومیت و شهادت» آمیخته شده، جاذبه بیشتری به خود می‌گرفت، نخست به این فکر

ج2، ص78

افتادند که عمل او را با اعمال خارق العاده ساحران خنثی کنند و آبرویش را بریزند سپس او را به قتل برسانند تا داستان موسی و هارون برای همیشه از نظرها فراموش گردد!

نکات آیه

۱- فرعون، برخوردار از اقتدار و سلطنتى با نفوذ در سرزمین مصر بود. (یأتوک بکل سحر علیم) فعل «یأتوک» جواب فعل امر قرار گرفته و به حرف شرطِ مقدر مجزوم شده است. تقدیر کلام چنین است: ان ترسل الحاشرین یأتوک بکل ساحر علیم. انتخاب این ترکیب براى کلام حاوى این نکته است که فرستادن نیروها مستلزم آوردن ساحران است و این حکایت از نفوذ فراوان فرعون و مأموران وى بر سرزمین مصر دارد.

۲- رواج سحر در سرزمین مصر به هنگام بعثت موسى(ع) (یأتوک بکل سحر علیم)

۳- احضار همه ساحران زبردست براى مبارزه با موسى(ع)، درخواست اشرافیان دربار فرعون از فرعون (یأتوک بکل سحر علیم)

۴- فرعونیان، مرعوب عظمت و شگفتى معجزات موسى(ع) شدند. (یأتوک بکل سحر علیم) احضار همه ساحران زبردست مصر براى مقابله و مبارزه با موسى(ع)، بیانگر برداشت فوق است.

موضوعات مرتبط

  • جادو: تاریخ جادو ۲ ; جادو گرى در دوران موسى(ع) ۲
  • جادوگران فرعون: بسیج جادوگران فرعون ۳
  • سرزمین مصر:۱ جادوگرى در سرزمین مصر ۱ ۲
  • فرعون: حکومت فرعون ۱ ; خواسته هاى کارگزاران فرعون ۳ ; قدرت فرعون ۱ ; نظام سیاسى فرعون ۱
  • فرعونیان: ترس فرعونیان ۴ ; فرعونیان و احضار جادوگران ۳
  • قوم فرعون: اشراف قوم فرعون ۳
  • موسى(ع): عظمت معجزه موسى(ع) ۴ ; قصه موسى(ع) ۳ ; مبارزه با موسى(ع) ۳

منابع