اشْتَرَوْا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

کلمه «اشْتَرَوا» از مادّه «شرى» گر چه معمولاً به معناى «خریدارى» مى آید، ولى گاه ـ چنان که در لغت تصریح شده ـ به معناى فروختن نیز آمده است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(بر وزن علم) خريدن. فروختن. در مجمع ذيل آيه «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرى...» فرموده: شراء از اضداد است و در خريدن و فروختن هر دو به كار رود. همچنين است قول صحاح و قاموس و اقرب، مصدر آن شراء و شرى است. ايض: اشتراء به معنى خريدن و فروختن است چنانكه در قاموس و اقرب گويد. [يوسف:20]. يعنى او را به قيمت ناقصى فروختند ايضاً [بقره:207]. كه به معنى فروختن است. و آن در ليلة المبيت درباره على عليه السلام نازل شده است (تفسير عياشى). اشتراء در آيات [بقره:90]. [آل عمران:187]. و ساير آيات به معنى فروختن است. در جاهائيكه به معنى فروختن است كلمه به معنى فروختن است كلمه مقارن باء مبيع است [بقره:41]. و آنجا كه به معنى خريدن باشد، مقرون به باء به معنى قيمت و ثمن است نحو [بقره:16].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...