اسْتَفْزِز

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«اسْتَفْزِزْ» از مادّه «استفزاز» به معناى تحریک کردن و برانگیختن است. تحریکى سریع و ساده، ولى در اصل به معناى قطع و بریدن چیزى است; لذا هر گاه پارچه یا لباسى پاره شود، عرب مى گوید: «تفزّز الثَّوْب». استعمال این لغت در معناى تحریک و برانگیختن به خاطر بریدن کسى از حق و کشاندن او به سوى باطل است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...