اخْفِض

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

فرود آوردن. راغب مى‏گويد: خفض ضدّ رفع است و نيز به معنى راحتى و سير آرام مى‏باشد. [اسراء:24] براى آن دو بال تواضع را فرود آور. راجع به اين تواضع را فرود آور. راجع به اين آيه در «جناح» مفصلا صحبت شد. [حجر:88] مراد از خفض جناح تواضع و فروتنى و مهربانى با مؤمنان است كه آن حضرت بدان مأمور بود. [واقعة:3] اين آيه در وصف قيامت است يعنى فرود آورنده و بالا برنده است . به نظر ابن عباس مراد آن است كه قيامت مردمى را فرود مى‏آورد و مردمى را بالا مى‏برد. و از حسن مفسّر نقل است كه: قومى را به آتش فرو برد و ديگران را به بهشت بالا كند. طبرسى مى‏گويد جامع اين دو قول آن است كه: قيامت مردمى را كه در دنيا عزيز و بلند مرتبه بودند پائين مى‏برد و با بردن به آتش ذليل مى‏گرداند و مردم ديگر را كه در دنيا ذليل بودند با ورود به بهشت عزيز و بلند مرتبه مى‏نمايد. مى‏شود گفت كه مراد آن است قيامت زير و رو كننده است زيرا ما بعد آن آيه چنين است «اِذا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجّاً وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسّاً فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثّاً» و آن چنانكه مى‏بينيد از در هم ريختن و زير و رو شدن حكايت دارد.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...