اجْتَرَحُوا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«اجْتَرَحُوا» از مادّه «جرح» در اصل به معناى جراحت و اثرى است که بر اثر بیمارى و آسیب به بدن انسان مى رسد. و از آنجا که ارتکاب گناه گویى روح را مجروح مى سازد، مادّه «اجتراح» به معناى انجام گناه نیز به کار رفته، و گاه در معناى وسیع ترى، یعنى هر گونه اکتساب، استعمال مى شود. و اعضاى بدن را از این نظر «جوارح» گویند که انسان به وسیله آن مقاصد خود را انجام مى دهد و آنچه مى خواهد به دست مى آورد وکسب مى کند.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...