أُولاَء

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

آنها، اسم اشاره است به جمع نزدیک، مذکّر و مؤنّث در آن یکسان است و چون هاءِ تنبیه به آن داخل شود گویند: اولئک، و چون ضمیر کم به آن اضافه گردد گویند: اوُلئِکُم - مثل [قمر:43]کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...