أَکْدَى

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[نجم:34-33]. كديه چنانكه طبرسى و راغب گفته صلابت زمين است كه چاه كن چون به آنجا رسيد مى‏بيند كه از جوشيدن آب مانع است «اَكْدى فُلانٌ: قَطَعَ الْعَطاءَ وَ بَخِلَ» يعنى آيا ديدى آنكس را كه از حق رو گرداند و كمى انفاق كرد و قطع نمود؟ اين لفظ فقط يكبار در قرآن يافته است. در مصباح گفته: «اِلْكُدْيَةُ: اَلْاَرْضُ الْصِلَبَة».


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...