أَوْجَفْتُم

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«أَوْجَفْتُم» از مادّه «ایجاف» به معناى «راندن سریع» است که معمولاً در جنگ ها اتفاق مى افتد.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

وجف و وجوف به معنى اضطراب آيد «وَجْفُ الشَّىْ‏ء: اِضْطِراب» [نازعات:8]. دلهايى در آن روز مضطرب و لرزانند. ايضا به معنى سرعت سير و دويدن شتر و اسب است در مصباح آمده: وَجَفَ الْفَرَسُ وَالْبعيرُ وَ جيفاً: عدا» راغب مى‏گويد: وجيف سرعت سير شتر است. ايجاف: تاختن شتر و اسب «اَوْجَفْتُ الْبَعيرَ: اَسْرَعْتُهُ» شتر را به سرعت راه بردم [حشر:6]. آن چيزها كه خدا از آنها عايد پيغمبرش كرد شما اسبى و شترى بر آن نتاختيد. مشروح آيه در «فى‏ء» گذشت.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...