أَوّل

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

اهل لغت، اَول را رجوع معنى كرده‏اند گويند: «آلَ اليه: اى رَجَعَ» تأويل: برگشت دادن و برگشتن است، (تأويل در قرآن مجيد، لازم و متعدى بكار رفته است). درباره تأويل و حقيقت آن سخن زياد گفته و هر يك به راهى رفته‏اند، تدبّر در قرآن مجيد معنى آنرا روشن و از هر سخن بى‏نياز مى‏كند. تأويل:واقع و خارجِ يك عمل و يك خبر است كه گاهى به صورت علّت غائى و نتيجه و گاهى به صورت وقوع خارجى متجلّى شده و به عمل و خبر بر مى‏گردد مثلاً حضرت يوسف در خواب ديد: يازده ستاره و خورشيد و ماه بر او سجده مى‏كنند، بعد از سالها رنج و زحمت كه در مصر به مقام بزرگ رسيد: چون خانواده‏اش به مصر منتقل شدند يازده برادر و پدر و مادرش بر او خضوع كردند و گفت: [يوسف:100]: پدرم اين تأويل خواب گذشته‏ى من است. در اينجا مى‏بينى كه خواب ديدن به صورت يك خبر، و تأويل، وقوع خارجى آن است. در داستان موسى و آن عالم كه كشتى را سوراخ كرد، طفلى، را كشت و ديوارى را مرمّت نمود، موسى به هر سه عمل اعتراض كرد، عالم بعد از توضيح علل آن سه عمل گفت [كهف:82] اين است تأويل آنچه نتوانستى تحمّل كنى!. در اين جا قضيّه، به عكس جريان حضرت موسى است آنجا اوّل خبر بود بعد وقوع خارجى و در اين جا وقوع اوّل است بعد خبر و توضيح علل، و در اينجا تأويل به معنى علّت غائى و غرض است. در آيه [اسراء:35]، تأويل به معنى نتيجه و عاقبت امر است، يعنى پيمانه را تمام كنيد و با ترازوى صحيح بسنجيد، آن خوب است و از حيث عاقبت و نتيجه بهتر است.پس تأويل يك واقعيت و خارج است كه به اصل خود بر مى‏گردد، خواه به صورت نتيجه باشد يا علّت و يا وقوع خارجى [يوسف:6] يعنى بر گشت دادن تازه‏ها را به واقع آنها به تو تعليم مى‏كند چنانچه در تعبير خواب دو نفر زندانى و تعبير خواب دو نفر زندانى و تعبير خواب پادشاه مصر اين به ثبوت رسيد. تأويل قرآن، وقوع خارجى وعده‏هاى آن است و از جمله وقوع قيامت مى‏باشد [اعراف:53]. سخنان قرآن اكنون به صورت خبر است وقوع آخرت و حسرت خوردن مردم تأويل آن مى‏باشد و ميان خبر و وقوع ارتباط بخصوصى است و دوّمى به اولى بر مى‏گردد. در آيه ديگرى آمده: مى‏گويند قرآن را از پيش خود ساخته بگو: يك سوره مانند آن را بياوريد... [يونس:39]. در اينجا تأويل فقط راجع به قيامت نيست بلكه اعمّ از آن و واقعيّتهاى دينوى است كه قرآن خبر داده است، يعنى آنچه را كه احاطه بدانش آن ندارند تكذيب كردند و هنوز وقوع خارجى آن به آنها نيامده است. ناگفته نماند: علم به واقعيّت خارجى قرآن اعمّ از دنيوى و اخروى مخصوص خداوند است، انسان هر قدر دانا و توانا باشد، آينده‏هاى قرآن را به طور تفصيل نخواهد دانست مگر آنكه خدا او را آگاه سازد، با توجه به قرآن، آينده‏هائى را از قبيل غلبه حق، رسوائى ستمگران، برگشت اعمال و آمدن روز جزا بطور اجمال مى‏دانيم ولى تفصيل و كيفيّات آنها مربوط به خداست و از بشر ساخته و در خور دانائى او نيست، به احتمال قوى مراد از آيه، [آل عمران:7]، تأويل تفصيلى و همگانى آن است كه جز خدا كسى نمى‏داند.کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...