أَنْکَالا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«انکال» جمع «نکل» (بر وزن فکر) به معناى زنجیرهاى سنگین است; و در اصل از مادّه «نکول»، به معناى ضعف و ناتوانى گرفته شده; زیرا زنجیرهایى که بر دست و پا و گردن مى نهند، انسان را از حرکت باز مى دارد و ناتوان مى سازد. این واژه، در معناى «زنجیر» به کار رفته است، آرى، در برابر آزادى بى قید و شرط و تنعمى که در این دنیا داشتند، بهره آنها در آنجا اسارت است و آتش.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

نِكْل (بروزن جسر) به معنى زنجير است وجمع آن انكال مى‏باشد [مزّمل:12]. نزد ما زنجيرها و آتش بزرگى هست. ظاهرا زنجير را از آن نكل گويند كه زنجير شده را از حركت منع مى‏كند. زيرا نكل چنانكه در صحاح گفته به معنى ميخ لجام نيز آمده است. نَكال: عقوبتى است كه در آن عبرت و ارهاب ديگران باشد طبرسى فرمود: آن ارهاب و ترساندن غير است و در اصل به معنى منع مى‏باشد زيرا كه ازنِكْل (زنجير) مأخوذ است، عقوبت را از آن نكال گويند كه ديگران را از ارتكاب آن منع ميكند. [نازعات:25]. خدا او را به عقوبت دنيا و آخرت گرفتار كرد و يا به اعمال آخرين و اولين اش. * [بقره:66]. يعنى آن عقوبت را عقوبتى كرديم در مقابل اعماليكه در آن روز انجام مى‏دادند و در مقابل آنچه در گذشته كرده بودند و همچنين موعظه‏اى گردانديم متقيان را. * [نساء:84]. تنكيل مبالغه درنكال است يعنى خدا در سختگيرى محكمتر ودر عقوبت محكمتر است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...