أَنْشَأْنَا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

پديد آمدن. در مصباح گفته: «نَشَأَ الشَّىْ‏ءُ نَشْأً: حَدَثَ وَ تَجَدَّدَ» صحاح و قاموس و اقرب مثل مصباح آن را لازم گفته‏اند ولى راغب آن را مثل انشاء پديدآوردن توأم با تربيت گفته است. تربيت شدن و تربيت كردن بلند شدن و بلند كردن نيز كه در معنى نشاء و انشاء گفته‏اند، نوعى پديدآمدن و پديدآوردن است، آفريدن نيز پديدآوردن مى‏باشد. [مؤمنون:78]. اوست كه براى شما گوشها، چشمها و قلبها پديد آورد و آفريد. [انبياء:11]. بعد از آنها قوم ديگرى پديد آورديم. نَشْأَة: چنانكه در مصباح و صحاح گفته اسم مصدر است به معنى پديد آمده و خلق شده. [عنكبوت:20]. سپس خدا خلقت ديگر را پديد مى‏آرود منظور قيامت است [واقعة:62]. حقا كه خلقت اولى (خلقت در دنيا) را دانسته‏ايد چرا متذكر نمى‏شويد. ناشَئَةُ: ممكن است مصدر باشد مثل عاقبة و عافية و ممكن است اسم فاعل باشد كه ناشى‏ء به معنى حادث و پديد آمده است. [مزّمل:6]. مراد از «ناشِئَة اللَّيْل» عبادتى است كه در شب پديد آمده و واقع شده يعنى عبادت شب محكمتر است در ثبات قدم و در صفاء نفس و بندگى حق و قويترين قولى است در حضور قلب، اين آيه تعليل آيات قبلى است كه فرموده: «قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَليلاً... وَ رَتِّلَ الْقُرْآنَ تَرْتيلاً» احتمال داده‏اند كه ناشئة الليل اضافه، صفت بر موصوف و مراد از ناشئة، ليل باشد يعنى: شب پديده آمده محكمتر است از براى... * [زخرف:18]. يا اختيار كرده آنكه را كه در زينت تربيت مى‏شود و در مخاصمه بيانش روشن نيست رجوع شود به «خصم». * [رحمن:24]. براى خداست جارى شوندگان كه در دريا پديد آمده‏اند و مانند مرزها محسوس و آشكاراند. در «بحر» مشروحاً توضيح داديم كه اين آيه با نهرهاى دريائى تطبيق مى‏شود.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...