أَلْفَافا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«أَلْفاف» به گفته «راغب» در «مفردات»، اشاره به این است که درختان این باغ ها به قدرى زیاد و انبوه است که به یکدیگر پیچیده شده. «أَلْفاف» به گفته بسیارى ارباب لغت و تفسیر، جمع «لفیف» به معناى «به هم پیچیده» است; بعضى نیز آن را جمع «لُفّ» (به ضم لام)، بعضى جمع «لِف» (به کسر لام) دانسته اند. و بعضى مى گویند که از جمع هایى است که مفرد ندارد; ولى مشهور همان اول است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

لف به معنى پيچيدن و جمع كردن است «لَفَّهُ لَفّاً: ضَمَّهُ وَ جَمَعَهُ» لفيف پيچيده به هم و جمع شده در روى هم [اسراء:104]. ظاهراً مراد از لفيف جمع شده است يعنى چون وعده آخرت آيد شما را مختلط و مجتمع آوريم بدان با خوبان، ستمگران با ستم كشان با هم آيند تا ميانشان به حق داورى شود. [نباء:16-15]. تا با آن دانه و روئيدنى و باغات انبوه و در هم فرو رفته برويانيم. [قيامة:30-29]. ساق ميت به ساقش پيچيده شد آنروز، روز سوق شدن به سوى پروردگار است چون روح به حلقوم رسيد ساق‏ها در آن حال مرده و به هم چسبيده است رجوع شود به «ساق» تا معنى آيه روشن شود.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...