أَلَتْنَاهُم

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«أَلَتْنَاهُم» از مادّه «اَلت» (بر وزن شرط) به معناى کم کردن است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

نقصان [طور:21] از عملشان چيزى كمشان نكرديم لازم و متعدى هر دو آمده است گويند: «اَلَتَ ماله: نَقَصَه و اَلَتَ الشيىُ: نَقَصَ». اين لفظ در قرآن فقط يكبار آمده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...