أَغْطَش

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«أَغْطَش» از مادّه «غطش» (بر وزن عرش) به معناى تاریکى است; ولى «راغب» در «مفردات» مى گوید: اصل آن از «اغطش» به معناى کسى است که چشم کم نورى دارد، گرفته شده است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(بر وزن فلس) تاريك شدن. در لغت آمده «غَطَشَ اللَّيْلُ غَطْشاً: اَظْلَمَ» اغطاش لازم و متعدى هر دو آمده است. [نازعات:29]. يعنى شب آسمان را تاريك گردانيد و نور آن را خارج كرد رجوع شود به «سماء» اين كلمه تنها يك بار در قرآن آمده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...