أَعْلَنْت

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

و علانيه آشكار شدن. «عَلَنَ الْاَمْرُ عُلُوناً وَ عَلَناً و عَلانِيَةً:ظَهَرَ وَ انْتَشَرَ» علانيه به معنى آشكار نيز آمده است مثل [رعد:22]. اعلان: آشكار كردن. [نوح:9]. [نحل:19]. افعال آن در قرآن مجيد همه از باب افعال آمده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...