أَعْجَاز

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

تعبیر به «أَعجاز» جمع «عجز» (بر وزن رجل) به معناى قسمت عقب یا پایین چیزى است; و تشبیه آنها به قسمت پایین نخل ها، به خاطر آن است که; به گفته بعضى باد به قدرى شدید بود که نخست دست و سرهاى آنها را کند و با خود برد و بعد بقیه بدنهایشان همچون نخل بى شاخ و برگ، از زمین کنده شده و به هر گوشه و کنار پرتاب مى گشت. یا به خاطر آن است که باد آنها را با سر به زمین مى کوبید، گردن ها مى شکست، و سرها جدا مى شد!

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...