أَشُدّه

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«أَشُدّ» از مادّه «شَدّ» به معناى گره محکم است; و در اینجا اشاره به استحکام جسمانى و روحانى مى باشد. سپس توسعه یافته و به هر گونه استحکام جسمانى و روحانى گفته شده است. و منظور از «أَشَدّ» در اینجا رسیدن به حدّ بلوغ است; ولى بلوغ جسمانى در اینجا کافى نیست، بلکه، باید بلوغ فکرى و اقتصادى نیز باشد. به گونه اى که یتیم بتواند اموال خود را حفظ و نگهدارى کند. و انتخاب این تعبیر، براى همین منظور است که البته باید از طریق آزمایش قطعى مشخص گردد. بعضى گفته اند: «أَشُدّ»، جمعى است که مفرد ندارد; و بعضى دیگر آن را جمع «شَدّ» (بر وزن سدّ) مى دانند. ولى به هر حال، معناى جمعى آن قابل انکار نیست. «أَشُدَّ» از مادّه «شدت» به معناى نیرومند شدن است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...