أَخْذ

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«أَخذ» از مادّه «أخذ» (گرفتن)، به معناى گرفتار قحطى و خشکسالى شدن مى آید; بنابراین أَخَذَهُ السَّنَةُ: «سال او را گرفت» یعنى گرفتار خشکسالى شد. و شاید علت آن این باشد که سال هاى قحطى، در برابر سال هاى عادى و معمولى کم است; کراراً در آیات قرآن «أَخْذ» (گرفتن) به معناى مجازات کردن آمده است; این به خاطر آن است که براى انجام یک مجازات سنگین، نخست طرف را بازداشت مى کنند و سپس کیفر مى دهند. و یا از آنجا که مجرم را براى مجازات کردن قبلاً دستگیر مى کنند، این کلمه، به عنوان کنایه از مجازات به کار مى رود.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...