أَحْوَى

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«أَحْوى» از مادّه «حُوّه» (بر وزن قُوّه) به معناى رنگ سبز سیر، و گاه به معناى رنگ سیاه آمده است. و هر دو به یک معنا باز مى گردد; چرا که رنگ سبزِ سیر، همواره متمایل به سیاهى است. و این تعبیر به خاطر آن است که گیاهان خشک، هنگامى که روى هم متراکم مى شوند، تدریجاً میل به سیاهى پیدا مى کنند.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[اعلى:5] در مجمع گويد: احوى يعنى سياهتر حوّه: سياهى. راغب نيز احوى را شديد السواد گفته است به هر حال منظور از آن تيره رنگ است يعنى: آنكه چراگاه را رويانيد و آن را خشك و تيره‏تر كرد. مى‏شود گفت كه غشاء راجع به علف و احوى راجع به زمين چراگاه است يعنى علف آن را خشك و زمين آن را كه سبز بود تيره‏تر كرد.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...