أَحْلاَم

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«أَحْلام» جمع «حُلُم» (بر وزن نهم) به معناى خواب و رؤیا و عقل است و جمع «حُلْم» (بر وزن ظلم) به معناى خواب و رؤیاست. و از آنجا که براى جمع آورى یک بسته هیزم و مانند آن یک مشت اشیاى پراکنده را روى هم مى گذارند، این تعبیر به خواب هاى آشفته و پراکنده اطلاق شده است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...