أَثَارُوا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«اثار» از مادّه «ثور» (بر وزن غور) به معناى پراکنده ساختن است و این که، عرب به گاو نر «ثور» مى گوید، به خاطر آن است که زمین را با آن شخم مى کند.

جمله «أَثارُوا الأَرْضَ» (زمین را زیر و رو کردند)، ممکن است اشاره به شخم کردن زمین براى زراعت و درختکارى، یا کندن نهرها و قناتها و یا بیرون آوردن شالوده عمارت هاى بزرگ، و یا همه اینها باشد; چرا که جمله «أَثارُوا الأَرْضَ» مفهوم وسیعى دارد که تمام این امور را که مقدمه عمران و آبادى است، شامل مى شود.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...