آزَر

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«آزَر» از مادّه «موازرة» به معناى معاونت است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

نيرو، محكمى (نهايه) موسى به خدا عرض كرد [طه:31] بوسيله برادرم هارون بر نيروى من بيافزاى و مرا بوسيله او نيرومندتر كن، و او را شريك كار من گردان در قاموس، احاطه، نيرو، تقويّت و پشت، معنى شده. در مجمع البيان ذيل آيه فوق گويد: يعنى پشت مرا بدو محكم كن، بنظر مى‏آيد كه معنى جامع، همان محكمى باشد، و آن با احاطه و پشت قابل جمع است. [فتح:29] يعنى مانند زرعى كه جوانه خود را از زمين بيرون كرد (روياند) پس آنرا نيرو داد تا سخت شد، مفاعله در آيه به معنى تكثير است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...