آخِر

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(بر وزن فاعل) مقابل اول است [مائده:114] تأخير مقابل تقديم و آخرون مقابل اولّون است نظير [واقعة:14] در قرآن مجيد به قيامت و نشاء ديگر دارالاخره، يوم الاخره، اطلاق شده و اين از آن رواست كه زندگى دنيا اوّل و زندگى عقبى آخر و پس از آن است، راجع به آخرت در قيامت بحث خواهد شد.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...